Meeskond "IDDQD"

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Mega Jumpi kloon.
Ülevaade

Klasside kirjeldused

Solution Jumpy -> (folder)Game

Klass Kirjeldus
CollectableHandler Genereerib, joonistab, uuendab CollectableObjecte.
CollectableObject extends Sprite. Klass kogutavate objektide isendite loomiseks. Lubab määrata tüüpi, suurust ja positsiooni.
ConfigHandler abstract. Sätete baasklass.
ConfigHandlerEasy extends ConfigHandler. Sätted raskustasemele 'lihtne'.
ConfigHandlerNormal extends ConfigHandler .Sätted raskustasemele 'normaalne'.
Game1 extends GameScreen. Mängu baasklass.
MainCharacter extends Sprite. Peategelase klass. Positsiooni kontroll, liikumine, skoori sisestus mängu lõppedes.
ScoreControl Hoiab arvestust kogutud müntide, punktide ja tasemete üle.
SouthScrollingBackground Taustade sisestus ja nende loopimine. Sisestatud taustad on esindatud Sprite objektina Listis.
SpeedControl Kiirus, kiirendus, gravitatsioon.
Sprite Baasklass objektidele, mis vajavad joonistamist.
UserInterface Kasutajaliides.

Allalaetav

Kompileeritud

Lähtekood

Kasutusjuhend

Mäng käivitub failist Jumpy.exe

Avaneb peamenüü aken, kus on valikud "Mängi", "Parim tulemus", "Raskustase" ning "Välju".

Valides "Mängi" käivitub mäng. Mängu idee on koguda võimalikult palju punkte. Punktisumma kasvab münte kogudes. Iga 5000 punkti järel suureneb mängu level. Mida suurem on level, seda raskemaks mäng muutub. Mida suurema mündi korjad, seda rohkem kasvab sinu kiirus. Kui püüad kinni banaani, siis kasvab sinu kiirus hüppeliselt ning nii ka punktisumma.

Juhtimiseks tuleb kasutada klaviatuuril nooleklahve või Xboxi puldil D-Padi.

Kui sa ei korja oma teel piisavalt palju münte, siis sa kukud alla ning mäng saab läbi. Kui mäng lõppeb, salvestatakse su tulemus edetabelisse ning suletakse mäng. Edetabelisse läheb su arvuti kasutajanimi.

Menüüst "Parim tulemus" valides saab vaadata edetabelit.

Valides "Raskustase" on võimalik valida "Kerge" ning "Normaalne" vahel. Vastavalt valikule muutub siis mängu kergus/raskus.

Valides "Välju" suletakse mäng.

Tööjaotus

Joosep Ilves

- Taustakontroll

- Tegelase liikumine

- Heli

- Esialgne säte poweruppidele

- Mängu skelett

- Koodi integreerimine jm üldised asjad


Allar Märk

- Peamenüü

- Skoorivärk


Lauri Keel

- Müntide genereerimise algoritm, collision det.

- Mängu algus

- Raskustasemed

- Muud üldised asjad


Kert Suvi

- Puldi tugi

- Animatsioonid

- Graafika

- Leveli arvutamine

- Mängu lõpp

Logi

25. oktoober

Esialgne powerup ja vastavalt peategelase tekstuuri vahetumine. Peamenüü ja mündianimatsiooni integreerimine. Heli (Joosep)

Graafilised uuendused, mängu lõpp, puldi tugi. (Kert)

Raskustasemed. (Lauri)

23. oktoober

Lõplikud viimistlused kogutavate objektide generaatorile, mängu algus. (Lauri)

11. oktoober

Seoses baasosa valmimisega on ülesannete jaotus natukene kergem. Arendamisel mängu algus, kogutavate objektide algoritm ning graafiline pool.

7. oktoober

Alustatud on peamenüü + skoorisüsteemi arendamist.

6. oktoober

Sai valmis algoritm tausta(de) kerimiseks, lisamiseks.

5. oktoober

Alustatud on baasosa programmeerimist.

Kasutatud materjal

GSManagement

Ikoonid