Meeskond "Meeskond"

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Xml fail:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kohvikud>
<kohvik>
 <nimi>Reval Cafe</nimi>
 <aadress>
  <riik>Eesti</riik>
  <maakond>Harjumaa</maakond>
  <linnVald>Tallinn</linnVald>
  <tanav>Pärnu mnt</tanav>
  <majaNR>27</majaNR>
  <indeks>10141</indeks>
 </aadress>
 <lahtiOlekuAjad>
  <aeg>
   <nadalaPaevad>
    <nadalaPaev>esmaspäev</nadalaPaev>
    <nadalaPaev>teisipäev</nadalaPaev>
    <nadalaPaev>kolmapäev</nadalaPaev>
    <nadalaPaev>neljapäev</nadalaPaev>
    <nadalaPaev>reede</nadalaPaev>
   </nadalaPaevad>
   <avamisAeg>
    <tund>09</tund>
    <minut>00</minut>
   </avamisAeg>
   <sulgemisAeg>
    <tund>22</tund>
    <minut>00</minut>
   </sulgemisAeg>
  </aeg>
 </lahtiOlekuAjad>
 <menyyd>
  <menyy>
   <kuuPaev>
    <paev>16</paev>
    <kuu>3</kuu>
    <aasta>2011</aasta>
   </kuuPaev>
   <toidud>
    <toit>
     <nimi>Caesari Salat</nimi>
     <liik>Salat</liik>
     <info>Kanaga Salat</info>
     <hinnad>
      <suur>2.30</suur>
      <vaike>1.50</vaike>
     </hinnad>
     <kommentaarid>
      <kommentaar>
       <nimi>Jaan</nimi>
       <text>Väga Maitsev</text>
       <hinnang>10</hinnang>
      </kommentaar>
     </kommentaarid>
     <otsas>1</otsas>
    </toit>
    <toit>
     <nimi>Juustu šnitsel</nimi>
     <liik>Praad</liik>
     <info>šnitsel koos kartuliga</info>
     <hinnad>
      <tais>3.5</tais>
      <poolik>2</poolik>
     </hinnad>
     <kommentaarid>
      <kommentaar>
       <nimi>Jüri</nimi>
       <text>Kaste oleks võinud olla</text>
       <hinnang>4</hinnang>
      </kommentaar>
     </kommentaarid>
     <otsas>0</otsas>
    </toit>
    <lisad>
     <lisa>
      <nimi>Praekartul</nimi>
      <otsas>1</otsas>
     </lisa>
     <lisa>
      <nimi>Riis</nimi>
      <otsas>0</otsas>
     </lisa>
     <lisa>
      <nimi>Ahjukartul</nimi>
      <otsas>1</otsas>
     </lisa>
     <lisa>
      <nimi>Friikartul</nimi>
      <otsas>0</otsas>
     </lisa>
     <lisa>
      <nimi>Makaronid</nimi>
      <otsas>0</otsas>
     </lisa>
    </lisad>
   </toidud>
  </menyy>
 </menyyd>
</kohvik>
</kohvikud>

XML schema:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="kohvikud">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="kohvik">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
       <xs:element name="aadress">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="riik" type="xs:string" />
          <xs:element name="maakond" type="xs:string" />
          <xs:element name="linnVald" type="xs:string" />
          <xs:element name="tanav" type="xs:string" />
          <xs:element name="majaNR" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="indeks" type="xs:unsignedShort" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="lahtiOlekuAjad">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="aeg">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="nadalaPaevad">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="nadalaPaev" type="xs:string" />
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="avamisAeg">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="tund" type="xs:unsignedByte" />
                <xs:element name="minut" type="xs:unsignedByte" />
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="sulgemisAeg">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="tund" type="xs:unsignedByte" />
                <xs:element name="minut" type="xs:unsignedByte" />
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="menyyd">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="menyy">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="kuuPaev">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="paev" type="xs:unsignedByte" />
                <xs:element name="kuu" type="xs:unsignedByte" />
                <xs:element name="aasta" type="xs:unsignedShort" />
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="toidud">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element maxOccurs="unbounded" name="toit">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
                   <xs:element name="liik" type="xs:string" />
                   <xs:element name="info" type="xs:string" />
                   <xs:element name="hinnad">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element minOccurs="0" name="tais" type="xs:decimal" />
                      <xs:element minOccurs="0" name="poolik" type="xs:unsignedByte" />
                      <xs:element minOccurs="0" name="suur" type="xs:decimal" />
                      <xs:element minOccurs="0" name="vaike" type="xs:decimal" />
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="kommentaarid">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="kommentaar">
                       <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                         <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
                         <xs:element name="text" type="xs:string" />
                         <xs:element name="hinnang" type="xs:unsignedByte" />
                        </xs:sequence>
                       </xs:complexType>
                      </xs:element>
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="otsas" type="xs:unsignedByte" />
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="lisad">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element maxOccurs="unbounded" name="lisa">
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
                      <xs:element name="otsas" type="xs:unsignedByte" />
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>