Meeskond "Terav ASP"

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Terav ASP

Meeskond

 • Anneli Rasu
 • Anu Kuusmaa
 • Denis Veltson
 • Lauri Õunmaa
 • Mari Lehis

Idee

Meeskondliku mõtte- ja kätetöö viljaks peaks olema veebikeskkond ITK üliõpilastele, kus saab vahetada ja talletada erinevaid õppematerjale jne.

Kood

Lähtekood - Teras ASP Alpha

Koodileht - Terav ASP

SQLiga suhtlemiseks kasutame LINQ to SQL

ToDo

 • Lõpetada Admin paneeli võimalused (õppeainete lisamine/kustutamine, dokumentide lisamine/kustutamine jne.)
 • Dokumentide tabelisse lisada ka dokumentide kirjelduse veerg
 • Vormidesse panna kontroll peale
 • JQuery Autocomplete kasutamine otsingus
 • Kujundus


Ülesanne Teostaja Tehtud?
MSSQL server Denis Valma
Andmebaasiskeem Mari Valma
Kujundus Anneli Tehtud
Wiki ja ToDo Lauri/Anneli Töös
Sisse- ja väljalogimislahendus Denis Valma
Kasutaja registreerimisvaade Denis Valmis
Faili üleslaadimine ja failihaldus Denis Valmis
Search mootor Anu Valma
Otsingutulemuste sorteerimine (kuupäev, kasutaja, hinne, pealkiri, aine) Anu Valma
Kommenteerimisvõimalus Anneli jääb ära
Dokumendivaade, kommentaaridega
Hindamine Denis Alustan
Dokumentide listide näitamine erinevate kriteeriumite järgi Denis Töös
Tagid?

Kohtumised

16.11

Uue projekti esimene skype koosolek, alustuseks jaotati soorolle.

 • tuleb MySQL andmebaas
 • arutati, milliseid andmeid sisaldama hakkab
 • Mari teeb andmebaasi skeemi
 • Lauri haldab wikit
 • Denis putitab serverit
 • Anneli kujundab
 • funktsionaalsus vaja juurde mõelda
 • homme juba uuesti

17. 11

Arutatakse funktsionaalsust, Mari lubab teha valmis andmebaasi põhimõttelise kirjelduse

18. 11

Baasi kirjeldus valmis

19. 11

Denis otsustab, et aluseks tuleb võtta ASP.NET MVC Paneb projektialge GoogleCode'i püsti.


20. 11

Denis üritab luua ühisserverit, kus andmebaasi hoida. Ollakse baasi suhtes optimistlikud.

22. 11

Arutatakse et kasutusele tuleb võtta LINQ. Anu alustab programmeerimist otsingusüsteemi ülesehitamiseks. Denis annab nõu.


23. 11

Väga varahommikul jõuab Denis selgusele, et välise andmebaasiserveriga ühendus ei lähe mitte. Denis jätkab baasidega loomkatseid, Anu vannub tulist kurja otsingu progemisel, kuid saab otsingu tööle. Anu ja Denis progevad/jändavad kuni kell on 2.30 (varahommikul)!

Päeval jõuab Denis otsusele, et üle tuleb minna lokaalse baasi peale. Selgub, et ka failide uploadimine on arvatust keerukam. (Avastust saadab vandumine.) Anu-Denis peavad progemisalaste probleemide dialoogi. Arutatakse, mismoodi kasutaja jaoks peaks asi kõige loogilisemalt välja nägema.

24. 11

Denis on saanud tööle kommentaaride arvu näitamise. Hakkab kooruma, et andmebaasifaile ei saa repost kuidagi kätte. Selgub googlecode nõrk koht. Anu-Denis jätkavad terve pika päeva progedialoogi, teised inimesed on oma põhitööde ja põhieluga kohutavalt hõivatud.


25. 11

Anu saab 00.22 reposse üles sorteeritava tabeli. Lauri üritab käima saada failide üleslaadimist, palub abi debugimisel.

26. 11

Mari annab ekspertarvamuse, kuidas TEGELIKULT kommentaaride arvu peaks lugema. Istutakse koos koolis. Anneli vusserdab Site.Masteri disainivaates ja keerab enda arvutis kujunduse vussi.

27. 11

Kujundus valmis. Peale koolitunde jätkavad hilisõhtuse progemisega Mari, Denis ja Lauri. Tööle saadakse õppematerjalide upload, Denis asub lahendama ka kasutajate administreeirmist ja nende tegevuste logimist. Ühtlasi tuleb talle päästev mõte hakata andmebaasi välja jagama lihtsalt FTP lingi teel. Mari läheb kogu lahenduse loogilise külje kallale. Avalehelt hakkab olema võimalik vaadata kõiki materjale ning samuti on võimalik alustada materjalide uploadmise tegelemisega. Samuti koondatakse kõikvõimalikud otsingumeetodid ühte vaatesse.

28.11

Progemine jätkub Denis-Mari-Lauri dialoogis varahommiku esimestel tundidel. Arutatakse View-Controller nüansse. Avastatkse, et kasulik oleks kuidagi lahendada ka õppematerjalide downloadimine.

Pärastlõunaseks esitluseks on kõik nagu on.

13.12

Mitmed õhtud ja ööd progemist ja uurimist. Värskendatud sai kujundust Vähendatud View faile Kasutatud AJAXit info päringuks ja kuvamiseks JQuery Autocomplete widget'i töölesaamine ostingu lahtritega ei õnnestunud - töö käib Mitmed meetodid kaotati ära, kuna tulemuse sai teiste olemasolevate meetoditega