Meeskond Projekt

From ICO wiki

Projekt

 • Rahel Kangur

Idee

Luua töölauarakendus, mis lihtsustaks treeneritööd.

Tehnoloogiad

 • C#
 • WPF

Versioonihaldus

https://supersalajane.visualstudio.com/Meeskond_Projekt/Meeskond_Projekt%20Team

Analüüs rakendusele

Idee on luua töölauarakendus kasutades .NET reaamistikus WPF tehnologiat, VMMV arendusmustrit ja C# keelt. Probleem, mis vajaks lahendust on see, et treeneritöös kasutatakse päevikut, et märkida õpilaste nimed, treeningu kuupäev ja töömaht. Exceli failina on olemas sarnane, kuid kokkuvõtlik fail - oleks vaja päeviku funktsiooni asendavat rakendust, enne exceli faili kandmist ehk kuu kokkuvõtte tegemist on vaja iga treening õpilaste kohalolu ning järgneva treeningu sisu märkida. Hetkel kasutan ma paberkandjal päevikut, millest üle poole on tühi. Tegelikult reaalselt võiksin isegi paberilehele märkida, kuid siis kaoksid arvatavasti lehed ära, seetõttu pole see variant kuigi hea lahendus. Olenevalt kirjeldatust tekkis mul idee luua omale töövahend, mis võimaldaks märkida kirjeid, neid muuta ja kustutada(kirjeldatakse edaspidi täpsemalt).

Rakenduse eesmärk on lihtsustada treeneritööd(päeviku asemel). Treenerid peavad treenitava rühma jaoks looma treeningkava, mis sisaldab endas iga tunni jaoks teatud perioodil ülesannete püstitust. Igas trennis pannakse õpilaste nimed kirja ning märgitakse kokkuvõttes ära see, kuidas trenniks püstitatud ülesandega üldiselt hakkama saadi(Kas teatud harjutus oli liiga rakse, kerge). Kokkuvõtte tegemine on algaines järgneva tunni ülesande püstitusele, sest ülesandeid, millega hakkama ei saadud, tuleb veel harjutada(kas lähenetakse teistmoodi või vaja õpilastel vaja aega, et kohaneda). Leidub õpilasi, kes otsustavad poole kursuse pealt, et nad ei soovi enam treeningutega jätkata, oleks tore kui kirjeid oleks võimalik muuta.

Rakendus sisaldab endas erinevaid vaateid: õpilase lisamise vaade, tunni kirjeldus lisamise vaade ja töömahu lisamise vaade. Iga vaate kohta peaks olema kokkuvõtlik vaade, kus neid kirjeid saaks vaadata tulbana ja vajalik üles otsida(nt. Õpilase lisamise vaade ja õpilaste kuvamise vaade), või samas vaates võimalik nii lisada kui ka muuta(nagu ühes praktikumis oli Peeter Pakiraami lisamine) ja otsida. Järelikult peaks saama lisada kirjeid, kustutada/muuta ning salvestada. Seetõttu arvan, et mõistlik oleks lisamise ja kuvamise vaade eraldi teha. Näiteks ühes vaates saab õpilasi lisada ja teises vaates kuvatakse kõigi lisatud õpilaste nimed ja selles vaates oleks võimalik õpilaste kohalolekut märkida(märkida saaks nii kohaloleku kui ka tunni, milal kohal oldi) ning ka vajadusel nimi muuta/kustutada.

Töömahuga seoses on mul mõte, et rakenduses võiks olla võimalik märkida töömahtu iga kuu ja iga kord kui lisada uus maht, lisanduks see sinna juurde(ehk nt. kokku: 78h) ja kui jõuab, siis lisavõimalusena veel võimalik kohe arvutada tundide alusel palk(kui tegu on tunnitasulise lepinguga treeneriga). Palk võiks olla kuvatud netopalgana. Idee poolest sarnane internetis olevaga(https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator).

Rakendus ei ole mõeldud tavakasutaja jaoks, kuid kui soovitakse, siis on võimalik analoogselt kasutada rakendust ükskõik millise muu tegevuse/aine õppimiseks, sest on võimalik märkida, mis on tunni eesmärk ja mida järgmine tund peaks ette võtma. Õpilast ei pea märkima, sest õpilaseks on kasutaja ise. Kuna tegu on üsna ühe ala spetsiifilise tööriistaga, siis loogiliselt ei oleks rakendusel suurt turgu, kuid rakendus ei ole loodud selle mõttega, et seda võimalikult suurele hulgale inimestele maha müüa, vaid pigem kindla sihtgrupi jaoks töövahendina.

Hetkel ei oska arvata, mis võiks osutuda rakenduse loomisel probleemseks. Võib-olla ajaline osa, kuna tegu on uue ja mahuka ainega ning üksinda tehes võib ajaliselt rakseks minna. Probleemide tekkimisel on alati võimalik küsida või internetist abi otsida. Keerulisemad teemad hetkel minu jaoks tunduvad andmete sidumine, teekide lisamine ja andmebaasiga ühendamine(tegelikult kõik need tunnis juba korra läbi proovitud ja tunde on võimalik ka järgi vaadata).

Kuna meeskonnas on üks liige, siis kogu töö jaotub ühe liikme vahel. Töö tundub keeruline, kuid tegelikult on kogu informatsioon internetist kättesaadav ning seetõttu ei peaks probleeme tulema. Ka õppejõud on abiks. Raskusi võib tekkida rahuliku ja kindla meele hoidmisega, sest tundub vähe aega ning probleemide korral alati esimese asjana ei taha kohe küsida, vaid ise pusida)mis võtab kaua aega). Teiste ainete tööd võivad unarusse jääda ja detsember/jaanuar on eksamite rohke aeg, siis võib ka selle projektiga vee peal püsimine teatud situatsioonides raskusi tekkida.

Analüüsis tõin välja üldise idee. Reaalsed probleemid ja funktsionaalsused kujunevad rakenduse loomise käigus. Kuid põhiliselt võiks rakendusega olla võimalik märkida õpilaste nimesid ja nende kohalkäimisi, tundide aegu, sisu ja ülesannete sooritust/mittesooritust ehk kokkuvõtet ja töömahtu ning lisavõimalusena arvutada selle põhjal kuupalk netopalgana(mugavuse mõttes). Alati on võimalik rakendust veel edasi arendada, funktsionaalsusi lisada/muuta. Kuna rakendus on vaja valmis saada 2 kuu jooksul, siis alustan väikse projekti loomisega ja arendan edasi kui aega üle jääb.


Funktsionaalsused, mis peavad olema:
 • Tunni kirjelduse sisestamine
 • Tunni kirjelduse muutmine
 • Tunni kirjelduse kustutamine
 • Õpilaste nimede märkimine
 • Õpilaste nimede muutmine
 • Õpilaste kohalolu märkimine
 • Võimaldab märkida töömahtu
 • Märkida kas ülesanne sooritatud või mitte
Funktsionaalsused, mis võiks olla:
 • Arvutab töömahu alusel netopalga ja kuvab selle

Lõpptoote kood

https://drive.google.com/file/d/1VzZqOstWEg7iZXzv7V7tlbvrZJ867l3X/view?usp=sharing