Meeskond Qwerty

From ICO wiki

Meeskond

 • Andrei Tverskoi
 • Daniil Kulagin
 • Kristjan Kivisild
 • Ilja Andrejev

Valitud teema: Nimede pakkumise teenus

Mõte selles, et luua nimede baas, mille abil pakkuda sobiva inimestele algusega laste nimesid. Reaalne rakendus: autocompleter tarvis teenuse pakkumine

Ülesanne

Luua sobiva alguse järgi nimede pakkumise teenus:

 • alates kahetähelisetest algustest pakkuda sobivad nimesid
 • luua võimalus kasutajatel nimesid lisada
 • luua võimalus administraatoril nimesid muuta/kustutada
 • meeste ja naiste nimed peavad olema süsteemis eristatavad
 • luua võimalus, mis võimaldab kuvada populaarseid nimesid
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks
 • luua võimalus, et nimi lisatakse baasi alles siis, kui administraatori õigustega inimene on selleks vastava loa andnud

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Inimesed>
 <inimene id="1">
  <eesnimi><![CDATA[Juhan]]></eesnimi>
  <sugu>M</sugu>
  <populaarne><![CDATA[P]]></populaarne>  
 </inimene>  

 <inimene id="2">
  <eesnimi><![CDATA[Peeter]]></eesnimi>
  <sugu>M</sugu>
  <populaarne><![CDATA[P]]></populaarne>
 </inimene> 
 
 <inimene id="3">
  <eesnimi><![CDATA[Maali]]></eesnimi>
  <sugu>N</sugu>
  <populaarne><![CDATA[MP]]></populaarne>
 </inimene> 

 <inimene id="4">
  <eesnimi><![CDATA[Mari]]></eesnimi>
  <sugu>N</sugu>
  <populaarne><![CDATA[MP]]></populaarne>
 </inimene> 
</Inimesed>

XSLT

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <head>
     <title>Nimed</title>
    </head>
    <body>
    <h1>Nimed:</h1>
     <xsl:for-each select="Inimesed/inimene">
      <h1>
       <xsl:value-of select="eesnimi"/>
      </h1>
     </xsl:for-each> 
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Inimesed">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="inimene">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Otsing">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="eesnimi" type="xs:string" />
          <xs:element name="sugu" type="xs:string" />
          <xs:element name="populaarne" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

Kontrollime XML ja XSLT

Siin

XML-i retsensioon meeskonnale "Error405"

Meeskonna "Error405" XML failide sisu leiab siit!

Meeskond "Error405" on koostanud XML skeemi erinevate raamatukogude õpikute/raamatute ja nende autorite kuvamissüsteemi. Töö on esitatud õigeaegselt. XML kood läbis edukalt valideerimise ja töötab ilusti. XML skeem on päris lihtne. Esitatud on kõik nõutud failide sisud ja XML struktuur sisaldab vähemalt 4 loogilist dimensiooni, seega vastab töö nõuetele. Kuvatakse järgmiseid andmeid: Raamatukogu nimetused; osakonnad (erialad, sektsioonid); õpikute/raamatute autorid (nimi ja perekonnanimi); väljalaske aasta. Samuti on juures ka raamatukogude linn ja aadress. Transformatsiooni failid annavad hästi edasi XML struktuuris toodud sisu. Üldiselt arvame, et töö on tehtud hästi ja anname hinnanguks „väga hea“.

XML-i retsensioon meeskonnale "TrainSmart"

Meeskonna "TrainSmart" XML failide sisu leiab siit!

Meeskond "TrainSmart" on koostanud XML skeemi erinevate retseptide kuvamissüsteemi. Töö on esitatud 13. märtsil, ent tähtaeg oli 7 märts. XML kood läbis edukalt valideerimise ja töötab ilusti. XML skeem on päris lihtne. Esitatud on kõik nõutud failide sisud ja XML struktuur sisaldab vähemalt 4 loogilist dimensiooni, seega vastab töö nõuetele. Kuvatakse järgmiseid andmeid: millise toidu retseptiga on tegemist; kirjeldus; koostis (tabelina) ja hinnang. Transformatsiooni failid annavad hästi edasi XML struktuuris toodud sisu. Kokkuvõttes saab öelda, et kõik vajalik on olemas ja arusaadav. Hinnang tööle on positiivne.