Meeskonna "freeVariable" XML'i osale

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna "freeVariable" XML'i osale

XML-fail.

Dimensioonide miinimumarvu nõue on täidetud. Sain 5 dimensiooni. Atribuudid on kasutusel kahel dimensioonil: company- id employee- contract ja occupation. Mina kasutaks „employee” juures töölepingu tüübi ja ametinimetuse kirjeldamiseks elemente. Elemendil tohib ühenimelist atribuuti olla ainult üks . Töötajala võib aga olla ka mitu ametit ja/või mitut erinevat tüüpi lepinguid. Atribuuti võiks näiteks kasutada järgmiste elementide juures: „phone” -telefonitüübi märkimiseks (kodune, töönumber) „salary”- valuuta märkimiseks.

Skeemifail.

XMLi valideerimine skeemifaili suhtes õnnestus probleemideta. Sellega on kõik korras. Elemendi company all on „type”, mis märgib ettevõtte tegevusvaldkondi. Skeemifailis on sellel elemendil maksimaalne esinemiskordade arv määratud üheks. Võiks olla enam, sest ühel ettevõttel võib olla mitu tegevusvaldkonda.

Transformatsioonid.

Esimene transformatsioon grupeerib ettevõtted tegevusala järgi. Kõik töötab. Teine näitab iga ettevõtte kesmist töötasu, iga töötaja töötasu ja selle erinevust firma keskmisest. Kõik töötab.