Meeskonna IncMan analüüsi retsensioon

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna IncMan analüüsile meeskonna Bob? poolt

Üldiselt on analüüsist aru saada, mida teha tehtakse, kuid osad punktid jäävad natuke arusaamatuks.

Täpsemalt rakenduse tööst

Kasutaja

Igal isikul on maksimaalselt üks kasutaja

Miks on igaühel ainult üks kasutaja ja kuidas seda kontrollitakse? Miks ei võiks saada juht (ehk peremeeskasutaja) teha kellelegi mitu kasutajat?

Kasutajaliides

Kasutajaliidesega võiks siiski tegeleda kogu projekti käigus, mitte jätta seda tahaplaanile, et ei tekiks hiljem ootamatuid probleeme.

Must have funktsionaalsused

Kasutajate haldus

Ma ei näe põhjust, miks kasutaja andmeid saab muuta ka peremeeskasutaja. Minu arust võiks seda saada teha ainult kasutaja ise ja admin.

Kas juht saab ka iseennast arhiveerida või saab seda teha vaid admin?

Intsidentide haldus

Kui intsidendi omanik arhiveeritakse, kas omanik jääb samaks või muutub omanikuks tema juht?

Intsidendi omanikku võiks vajaduse korral saada ka muuta. Näiteks kui esialgne omanik kustutatakse ja teine kasutaja hakkab intsidendiga tegelema.

Nice to have funktsionaalsused

Siia võiks juurde lisada, et kasutaja saab muuta ainult neid intsidente, millega tema seotud on (kui see oleks mõistlik sellise süsteemiga).

Intsidentidele võiks saada lisada ka nii-öelda vaatajaid, kes saavad teate (näiteks e-maili), kui intsidendile muutus tehakse.Natuke arusaamatuks jääb ka peremeeskasutaja roll. Kas ta hoiab lihtsalt tavakasutajatel silma peal?