MeilEiOleGrupinime

From EIK wiki

Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"

Meeskonna nimi : MeilEiOleGrupinime

Meeskonna koosseis

Kodutöö XML-i osas

 • Jander Lapmaa
 • Kristjan Oliver Kruus
 • Rene Hollo
 • Mihkel Ehrlich

Projektijuht on Mihkel Ehrlich

Veebiteenuses ja klientrakenduses

Kuna koostöö ei sujunud siis projektid ja nende koosseisud veebiteenuste ja klientrakenduste osas.

Projekt Videofy

 • Jander Lapmaa
 • Mihkel Ehrlich

Projekt Ostunimekirjad

 • Kristjan Oliver Kruus

Projekt ...

 • Rene Hollo

Kodutöö osa: XML

Tähtaeg: 08.03.2014
Esitatud: 09.03.2014 00:02

XML koos näiteandmetega


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<personsList>
 <person ID="1" FirstName="Test" LastName="Vend">
  <shoppingLists>
   <shoppingList ID="1" Name="Reede">
    <product ID="1000" Quantity="10" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Walter 7% 2l]]></product>
    <product ID="2" Quantity="2" QuantityType="Kilos"><![CDATA[Küpsis]]></product>
    <product ID="4" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Kilekott]]></product>
    <product ID="5" Name="" Quantity="2" QuantityType="Kilos"><![CDATA[Orbit]]></product>
   </shoppingList>

   <shoppingList ID="2" Name="Hommikuks ka midagi">
     <product ID="1" Quantity="2" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Walter 7% 2l]]></product>
     <product ID="6" Quantity="2" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Fazer leib]]></product>
   </shoppingList>
  </shoppingLists>
 </person>
 
 <person ID="1" FirstName="Mart" LastName="Karask">
   <shoppingLists>
    <shoppingList ID="1" Name="Tavaline">
     <product ID="1000" Quantity="1000" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Sai]]></product>
     <product ID="2" Quantity="2" QuantityType="Kilos"><![CDATA[Kommid]]></product>
     <product ID="3" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Jogurt]]></product>
     <product ID="4" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Vorst]]></product>
    </shoppingList>

    <shoppingList ID="2" Name="Pelmeenid">
      <product ID="1" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Pakk pelmeene]]></product>
      <product ID="8" Quantity="2" QuantityType="Numeric"><![CDATA[500g hapukoor]]></product>
    </shoppingList>
   
    <shoppingList ID="3" Name="Kukesupp">
      <product ID="7" Quantity="3" QuantityType="Kilos"><![CDATA[Kukk]]></product>
      <product ID="9" Quantity="3" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Supp]]></product>
    </shoppingList>
   </shoppingLists>
  </person>

  <person ID="1" FirstName="Muri" LastName="Kaimers">
  <shoppingLists>
   <shoppingList ID="1" Name="asdf">
    <product ID="1" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Wrap]]></product>
    <product ID="2" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Kohipakk 200g]]></product>
    <product ID="5" Quantity="1" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Razer Naga]]></product>
   </shoppingList>

   <shoppingList ID="2" Name="asd">
     <product ID="1" Quantity="10" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Munad]]></product>
     <product ID="6" Quantity="2" QuantityType="Numeric"><![CDATA[Fazer leib]]></product>
   </shoppingList>
  </shoppingLists>
 </person>
</personsList>

XML skeemifail


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="personsList">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="person">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="shoppingLists">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="shoppingList">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element maxOccurs="unbounded" name="product">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                 <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedInt" use="required" />
                 <xs:attribute name="Quantity" type="xs:decimal" use="required" />
                 <xs:attribute name="QuantityType" type="xs:string" use="required" />
                 <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="optional" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedInt" use="required" />
            <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedInt" use="required" />
      <xs:attribute name="FirstName" type="xs:string" use="required" />
      <xs:attribute name="LastName" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT failid


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <head>
     <title>Inimeste ostunimekirjad</title>
    </head>
    <body>
     <xsl:for-each select="/personsList/person">
      <h1>Isik: <xsl:value-of select="@FirstName"/> <xsl:value-of select="@LastName"/></h1>

      <xsl:for-each select="shoppingLists/shoppingList">
       <xsl:variable name="list" select="."></xsl:variable>
       <table>
       <th>Ostunimekiri "<xsl:value-of select="$list/@Name"/>"</th>
        <xsl:for-each select="$list/product">
         <tr>
          <td><xsl:value-of select="."/></td>
          <td><xsl:value-of select="@Quantity"/></td>
          <td>
           <xsl:choose>
            <xsl:when test="@QuantityType='Numeric'">
             tükki
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@QuantityType='Kilos'">
             kilo
            </xsl:when>
           </xsl:choose>
          </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
       </table>
       <br />
      </xsl:for-each>
      
     </xsl:for-each>
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl"
>
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Inimeste ostunimekirjad</title>
   </head>
   <body>
    <xsl:for-each select="/personsList/person">
     <xsl:if test="@FirstName='Mart' and @LastName='Karask'">
      <xsl:variable name="selectedPerson" select="."></xsl:variable>
     <p>
      Isik: <xsl:value-of select="$selectedPerson/@FirstName"/> <xsl:value-of select="$selectedPerson/@LastName"/>
     </p>
     <xsl:for-each select="shoppingLists/shoppingList">
      <xsl:variable name="list" select="."></xsl:variable>

      <xsl:if test="$list/@Name='Tavaline'">
       <table>
        <th>
         Ostunimekiri "<xsl:value-of select="$list/@Name"/>"
        </th>
        <xsl:for-each select="$list/product">
         <tr>
          <td>
           <xsl:value-of select="."/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="@Quantity"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:choose>
            <xsl:when test="@QuantityType='Numeric'">
             tükki
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@QuantityType='Kilos'">
             kilo
            </xsl:when>
           </xsl:choose>
          </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
       </table>
       <br />
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
     </xsl:if>
    </xsl:for-each>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


Projekt Videofy

Kodutöö osa: Veebiteenus ja klientrakendus

Tähtaeg: 25.05.2014
Esitatud ja kaitstud: 13.06.2014

Valmis YT-i videode äraarvamise mäng. Veebiteenuseks on WebAPI2 ja klientrakenduseks MVC5.
Klientrakenduse kasutamiseks tuleks tähele panna seda, et veebiteenus töötab ja MVC-i rakenduses on Web.confi-igis õigesti näidatud andmebaasi asukoht (näide on seal olemas).
Koht kus saab projekti .zip-i tõmmata asub siin

Projekt Ostunimekiri

Kodutöö osa: Veebiteenus ja klientrakendus

Tähtaeg: 25.05.2014
Esitatud ja kaitstud: 13.06.2014

Ostunimekirja koostamise rakendus Windows Phone 8-le. Teenuseks WebAPI
Rakenduse avamisel tuleb esmalt käivitada projekt Ostunimekiri.DAL, et luua Entity Frameworki abil andmebaas.
Seejärel käivitada Ostunimekiri.WebAPI, et veebiteenus IIS-serveri peal käivitada ning viimaks käivitada klientrakendus.
NB! Teenuses olev kõnetuvastuse abil toodete sisselugemine ei tööta emulaatoris, selleks on vajalik WP8 seadme olemasolu ning tuleb muuta ka IIS-i seadeid, et teenus toimiks üle wifi-võrgu.
Koht kus asub lähtekood