Mod status

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Jürgen Pulles A21

25.05.2015

Sissejuhatus

Mod_status on veebiserveri Apache moodul, mida kasutatakse veebiserveri töö monitoorimiseks. Informatsiooni antakse edasi veebilehe vormis ning algelisel kujul, kuid on võimalik infot esitada ka graafilisemalt. Mod_status annab infot serveri versiooni, üleval oldud aja, CPU kasutuse ja päringute arvu kohta. Lisaks sellele on võimalik välja lugeda, kui palju serveri resurssidest ära kasutatakse ning mis kitsaskohad võivad olla klientide ja päringute poolel.

Mod_statuse seadistamine [1]

Mod_status on küll Apache-ga installides kohe kaasas kuid ta pole koheselt kasutusel vaid haldaja peab ta ise sisse lülitama. Esiteks tuleks avada httpd.conf fail, milles olenevalt pakist kas on vajalikud read kirjas, kuid välja kommenteeritud või tuleb need juurde kirjutada. Selleks tuleks avada oma eelistatava tekstiredaktoriga httpd.conf fail.

nano /etc/apache2/conf/httpd.conf

httpd.conf faili oleks vaja ülesse leida sarnased read või need sinna juurde kirjutada. Siin kohal tuleb turvakaalutlustel ära muuta „Allow from“ rida, et ainult sisevõrgust või ühest kindlast masinast pääseks andmetele ligi. Näiteks „Allow from 127.0.0.1“ ning siis oleks statistika kätte saadav lehelt 127.0.0.1/server-status (Allow from + Location read).

<Location /server-status>
   SetHandler server-status
   Order Deny,Allow
   Deny from all
   Allow from .example.com
</Location> 

Selleks, et mod_status annaks veelgi rohkem infot, nagu CPU kasutamine ja päringute arv igas sekundis tuleks sisse lülitada Extended Status. Extended Statuse kasutamine võib aeglustada serveri tööd, kuid mõningad pikaajalised monitoorimise vahendid nõuavad, et extended status oleks aktiveeritud. Selleks, et Extended Statust kasutada tuleks lisada httpd.conf faili lõppu järgmine rida.

ExtendedStatus On

Peale confi muutmist on vaja teha teenusele restart, et uus configuratsioon tööle hakkaks

service apache restart

Mod_status tulemuste näide [2]

Iga serveri lõim, mis suudab töödelda päringuid kutsutakse töötajaks (worker). Apache hoiab pidevalt mõningad töötajad vabana, et vajadusel korral sisse tulnud päringu kallale tööle panna, selle asemel et uus lõim tööle panna, mis omakorda suurendaks töötlemise peiteaega.

__RRR_R_RRR_R_R_R_RRRR_RR_R_WR_R_RRRR_R__R_RRR___W___RRRW_RR____
_RRR_R_R__R__R_R_R____RR_WWR__RR_RR____RR__RRRRR_RR__RR_RWRR___R
RRR_W_RR__RRRR_R_RR_RR__RRRR__R___R_RR__R_____R_R_R___R__R______
R_R_R_RR____R___WR____R_______RRR_R_RW_R__RRR_R____RW__RRR_____R
________R_RR______R________RR_____RR____R____RRRR_RRR_RR__R_RR_R
_RR__R___R__R_R_R__RRRRWRRR_WR_R_____RR__RR_RRR_____RR__RRR_WR__
RR__RR_R__R_W___RWR__RR_RR_R__RRR__R_RR__RR__R__R_RRR_R__R_RRR__
RRRRR_RRR_RR_RR_R_RR_____R_RRRR_R_R__RRRRR______R_RR__RRRR_R_RR_
R__RRRWRR____R______R_RRRRRR_R_RRR___R_R_R__RR___RRR__RR__RRR__R
RRR__RR__R_RRR__RRRRRR_RR___R__R__RRR_R___R_RR_____R_____R__R___
__R_R______RRR___WR_R_R__R__R__RRR_R____W_RRRR_____R_______RRRRR
_R__RR__RRR____R_RRR_RR__R__R_W___R_R_R_R__R__..................
................................................................

Võtmete tähendused [3]

Vaba tööline:
"_" Ootab ühendust
Töötav tööline:
"S" Ülesse laadimine
"R" Loeb päringut
"W" Vastuse saatmine
"K" Ühenduse kontrollimine
"D" DNS Lookup
"C" Ühenduse lõpetamine
"L" Logi kirjutamine
"G" Töö lõpetamine (Gracefully finishing)
"I" Vabaks töötajaks üle viimine
Vaba lõim (configuratsioon lubab vajaduse korral vabad lõimud tööle panna):
 "." Vaba pesa millele saab vajaduse anda uue päringu

Kokkuvõte

Mod_status moodulit kasutatakse probleemsete kohtade leidmisel, näiteks kui server millegi pärast kasutab maksimaalselt resursse ja on vaja teada saada milline klient või päring seda probleemi põhjustab. Mod_status pole kindlasti lõppprodukt, vaid temast võivad sõltuda teised pikaajalised monitoorimise tööriistad ning selle tõttu ongi soovitatav lubada ka Extended Status. Ühe serveri monitoorimiseks on mod_statuse moodul piisav, kuid monitoorides mitmeid servereid korraga oleks soovitatav kuvada nende info kokku ühte monitoorimise programmi.

Kasutatu kirjandus