Mpstat

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Nimi: Reigo Mägi

Rühm: A21

Õppeaasta: 2015 Kevad

Viimati muudetud: 24/05/2015 Reimagi

Ülevaade

mpstat on UNIX-i laadsete operatsioonisüsteemide käsurea tarkvara, mis väljastab ekraanile protsessoritega seotud statistikat. mpstat käsku kasutatakse arvutite monitoorimiseks, selleks et tuvastada probleeme või koguda statistikat arvuti CPU kasutuse kohta. Statistikat protsessorite kohta saab võtmete abil küsida iga protsessori kohta eraldi ja ka kõikide protsessorite statistikat korraga.

mpstat paigaldamine

Juhul kui mpstat-i ei ole süsteemi paigaldatud, siis [1]:

  • CentOS, RedHat või Fedora süsteemidele:
sudo yum install sysstat
  • Debian, Ubuntu või sarnastele süsteemidele:
sudo apt-get install sysstat

Käsu formaat [2][4]

mpstat [võtmed] või [intervall[intervallide arv]]

Võtmete kirjeldused

-A - See võti on samaväärne -I ALL -u -P ALL
-I { SUM | CPU | ALL } SUM - kuvab katkestuste statistika summa iga protsessori kohta, CPU - protsessori(te) iga individaalse katkestuse statistika sekundi kaupa, ALL - kuvab eelnevate võtmesõnade statistikad kokku
-P { cpu [,...] | ON | ALL } Näitab protsessori numbrit, mille kohta statistikat kuvatakse.cpu on protessori number. Märkuseks, et protsessor 0 on esimene protsessor. ON märksõna näitab statistikat protsessortie kohta, mis on töös. ALL märksõna kuvab statistikat kõikide protsessorite kohta.
-u - Protsessori aruanne. Kuvatakse järgmisi väärtusi:

%usr - kuvab protsessori kasutatavust protsentides '%', mis käivitati kasutaja tasemel

%nice - kuvab protsessori kasutatavust protsentides '%', mis käivitati kasutaja tasemel ja nice prioriteediga

%sys - kuvab protsessori kasutatavust protsentides '%', mis käivitati süsteemi tasandil (kernelis)

%iowait - kuvab protsessori(te) tegevusetuse aega protsentides '%', mille käigus süsteem tegi märgatava I/O taotluse kettale.

%irq - kuvab protsessori(te) aega protsentides '%', mille käigus teenus riistvara katkestab

%soft - kuvab protsessori(te) aega protsentides '%', mille käigus teenus tarkvara katkestab

%steal - kuvab aega protsentides '%', mida virtuaalne protsessor(id) pidi tahtmatult ootama, samal ajal kui hypervisor(virtuaalne masina monitor) teenindas mõnda teist virtuaalset protsessi

%guest - kuvab protsessori(te) aega protsentides '%', mis kulus virtuaalse protsessori töötamiseks

%idle - kuvab protsessori(te) tegevusetuse aega protsentides '%', mille käigus süsteem ei teinud märgatavat I/O taotlust kettale.

-V - Kuvab versooni numbri

Näited mpstat kasutusest [1]

  • Kasutame mpstat käsku ilma võtmeteta:

Käsk:

mpstat

Tulemus:

Linux 3.13.0-37-generic (reigo-ThinkPad-Edge-E531) 05/24/2015 _x86_64_ (4 CPU)

09:17:24 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle

09:17:24 PM all 6,15 0,00 2,48 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,80


  • Kuvame protsessori kasutatavust ühe protsessori kaupa. Eelnevalt saime teada, et näites kasutataval seadmel on 4 protsessorit, seega valime kolmanda protsessori, mis CPU id järgi on number 2 (lugemine algab 0):

Käsk:

mpstat -P 2

Tulemus:

Linux 3.13.0-37-generic (reigo-ThinkPad-Edge-E531) 05/24/2015 _x86_64_ (4 CPU)

09:28:03 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle

09:28:03 PM 2 5,11 0,00 2,39 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,59


  • Kuvame protsessori kasutatavust intervallide abil, 5 teadet 4 sekundiliste vahedega:

Käsk:

mpstat 4 5

Tulemus:

Linux 3.13.0-37-generic (reigo-ThinkPad-Edge-E531) 05/24/2015 _x86_64_ (4 CPU)

09:34:20 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle

09:34:24 PM all 1,72 0,00 0,38 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,64

09:34:28 PM all 3,19 0,00 2,28 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,46

09:34:32 PM all 1,50 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,31

09:34:36 PM all 2,84 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,18

09:34:40 PM all 1,25 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,37

Average: all 2,10 0,00 1,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,80


  • Kuvame mpstat versiooniinfo:

Käsk:

mpstat -V

Tulemus:

sysstat version 10.2.0

(C) Sebastien Godard (sysstat <at> orange.fr)


Kokkuvõte

Mpstat käsu õigus on olemas kõigil kasutajatel, kuid enne tuleks veenduda kas mpstat on paigaldatud. Mpstat sarnaneb põhimõtte poolest Windows-i keskonda sisseehitatud "Taks Manager-iga", mis praeguses olukorras on minu jaoks lihtsamini arusaadav kui UNIX-i keskonna mpstat.


Kasutatud materjal

[1] http://linoxide.com/linux-command/linux-mpstat-command/

[2] http://linux.die.net/man/1/mpstat

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Mpstat

[4] man mpstat