Multiboot arvuti: Windows 7, XP ja Ubuntu Linux

From ICO wiki

Enne selles juhendis kirjeldatud toimingute tegemist on soovitatav omada arvuti kõvakettal olevatest andmetest tagavarakoopiaid. Käesoleva juhendi autor ei vastuta selle järgimisest tulenevate otseste ega kaudsete tagajärgede eest.

Sissejuhatus

Käesolev juhend on suunatud eelkõige Windows 7 igapäevakasutajale, kes sooviks – näiteks mõne arhailisema riist- või tarkvara testimiseks – oma arvuti operatsioonisüsteemina vahel ka Windows XP-d või Linux’it kasutada ning kelle vajadusi viimatimainitud opsüsteemide virtuaalkeskkonnas kasutamine ei rahulda.

Juhindume stsenaariumist kus Windows 7 on paigaldatud ja selle partitsioon katab terve kõvaketta. Eesmärgiks on mahutada sellele kõvakettale ka Windows XP ja Ubuntu Linux.

Antud juhend eeldab, et kõvakettale, s.t. süsteemikettale antud juhul, on rakendatud "traditsioonilist" MBR, mitte GPT (GUID Partition Table) partitsioneerimist. Valdavalt see tänapäeval veel koduarvutites ja kontoritööjaamades nii ka on, v.a. kui Windowsi süsteemiketas on > 2.2 TB ja sel juhul peab emaplaat ka UEFI tuge omama.
Veendumaks, kas teie süsteemiketas on MBR- või GPT-partitsioneeritud:

 • avage Start-menüü, kirjutage diskmgmt.msc ja vajutage Enter-klahvi
 • leidke avanenud aknas oma arvuti süsteemiketas (tähistatud reeglina Disk 0), vajutage seda hiirega osutades paremat klahvi ja valige Properties

Stenm referaat 25.png

 • avanenud aknas valige Volumes kaart, real Partition style on kirjas, mil viisil teie süsteemiketas on partitsioneeritud (kui infoväljad on alguses tühjad, on nähtav Populate nupp, millele vajutades väljad täituvad).

Stenm referaat 26.png

Lihtsuse huvides kasutame Windows 7 bootloaderi seadistamiseks EasyBCD nimelist tarkvara, mis oleks soovitatav enne jätkamist arvutisse paigaldada.

Käesoleva juhendi koostamisel on kasutatud Oracle VM VirtualBox virtualiseerimiskeskkonda ning järgmiste operatsioonisüsteemide paigaldusmeediaid:

 • Windows 7 Enterprise x64
 • Windows XP Professional SP3 x86
 • Ubuntu 11.10 Desktop x64

Lisaks olgu öeldud, et kuigi antud juhendi tegemisel on praktilistel kaalutlustel kasutatud virtualiseerimist, on juhendi autor sarnast konfiguratsiooni sarnaselt paigaldatuna kasutanud ca. aasta jagu ka oma füüsilises tööjaamas.

Windows 7 partitsiooni suuruse vähendamine

Kõigepealt tuleb teha teistele operatsioonisüsteemidele ruumi ehk kui Windows 7 partitsioon katab terve kõvaketta, tuleb selle suurust vähendada.

 • Avage Start-menüü, kirjutage diskmgmt.msc ja vajutage Enter-klahvi. Seejärel leidke avanenud aknas Windowsi kettajagu (üldjuhul on selleks C:), osutage sellele hiirega ja vajutage paremat klahvi ning valige Shrink Volume.

Stenm referaat 1.png

 • Seejärel otsustage kui palju te soovite teistele operatsioonisüsteemidele ruumi eraldada – antud juhul siis Windows XP-le ja Linuxile kokku (sobilik kettamaht sõltub kasutaja vajadustest, aga vähemalt 20 GB võiks siiski kummagi jaoks reserveerida). Sisestage soovitud kettamaht (megabaitides) punase sõõriga tähistatud lahtrisse ja vajutage Shrink.

Stenm referaat 2.png

Windows XP paigaldamine

Märkus 1: Kui Windows XP järgi vajadust ei ole, võib käesoleva peatüki vahele jätta ja siirduda kohe Linuxi paigaldamise juurde.

Märkus 2: Palun kasutage sellist Windows XP paigaldusmeediat, mis sisaldab vähemalt Service Pack 2-e. SP1 tõi > 137 GB kõvaketaste toe ja SP2 muuhulgas parandas võrguturvalisust. Lähemalt saab lugeda siit ja siit.

Märkus 3: Kui teie arvuti SATA kontroller töötab AHCI või RAID režiimis, võib osutuda vajalikuks täiendavate driverite integreerimine XP paigaldusmeediasse. Selle tegevuse kirjeldamine jääb käesoleva juhendi skoobist välja, kuid huvilistel tasuks vaadata näiteks siia.

 • Tehke arvutile Windows XP paigaldusmeedialt alglaadimine. Kui XP paigaldusprogramm on käivitunud ja ekraanil on tekst Welcome to Setup, vajutage Enter ja seejärel litsentsitingimustega nõustumiseks F8. Seejärel liikuge nooleklahvidega valiku Unpartitioned space peale ja vajutage klahvile C.

Stenm referaat 3.png

 • Sisestage loodava XP kettajao suurus (megabaitides), jättes ruumi ka hiljem paigaldatava Linuxi jaoks ja vajutage Enter.

Stenm referaat 4.png

 • Seejärel valige nooleklahvidega äsjaloodud uus ja vormindamata partitsioon ja vajutage Enter.

Stenm referaat 5.png

 • Seejärel valige failisüsteemiks NTFS ja kui olete jätkuvalt kindel et teie kõvaketas on korras siis ka Quick ja vajutage Enter.

Stenm referaat 6.png

Windows 7 bootloaderi taastamine peale XP paigaldamist

Kuna Windows XP paigaldamine kirjutas Windows 7 bootloaderi üle, tuleb see taastada, võimaldamaks arvuti käivitamisel valikut XP ja 7-e vahel.

 • Tehke arvutile Windows 7 paigaldusmeedialt alglaadimine. Esimeses dialoogiaknas, kus keelt saab valida, vajutage Next, järgmises aknas vajutage Repair your computer.

Stenm referaat 7.png

 • Vajutage Next

Stenm referaat 8.png

 • Valige Startup Repair

Stenm referaat 9.png

 • Vajutage Finish

Stenm referaat 10.png
Arvuti taaskäivitub Windows 7-ga. Käivitage EasyBCD (kui seda arvutis veel pole, saab selle aadressilt http://neosmart.net/).

 • Vajutage Add New Entry

Stenm referaat 11.png

 • Valige Type rippmenüüst Windows NT/2k/XP… ja vajutage Add Entry

Stenm referaat 12.png

 • Seejärel võib EasyBCD sulgeda. Järgmine kord arvutit käivitades saab valida Windows 7 ja XP vahel.

Stenm referaat 13.png

Linuxi paigaldamine

Tehke arvutile Ubuntu Linuxi paigaldusmeedialt alglaadimine. Ubuntu tervitusekraanil valige Install Ubuntu. Järgmisel ekraanil võite valida, kas soovite paigalduse käigus uuendusi alla laadida ning Fluendo MP3 pluginat paigaldada, seejärel vajutage Continue.

 • Järgmisel ekraanil valige Something else ning vajutage Continue

Stenm referaat 14.png

 • Järgmiseks loome Linuxile vajalikud partitsioonid. Valige nimekirjast free space ja vajutage Add…

Stenm referaat 15.png

 • Esimese partitsiooni loome /boot jaoks. Suuruseks piisab 500 MB, ülejäänud valikud vastavalt alltoodud pildile, kinnitage OK-ga.

Stenm referaat 16.png

 • Seejärel valige nimekirjast taas free space ja vajutage Add…. Järgmise partitsiooni loome /, ehk root jaoks. Ubuntu 11.10 soovituslik miinimumnõue kettaruumile on 5 GB, aga kindlasti tasuks siin heldem olla. Muud valikud jäägu nii nagu alltoodud pildil.

Stenm referaat 17.png

 • Kolmandaks teeme swap-partitsiooni. RAM suurusega võrdne kettaruum on tänapäeval üldiselt piisav.

Stenm referaat 18.png

 • Viimaks teeme partitsiooni kasutaja(te) kodukataloogi(de)le ehk /home jaoks. Kettaruumi vajadus sõltub loomulikult kasutaja(te)st, aga antud juhul anname /home jaoks kogu veel määramata jäänud kettaruumi.

Stenm referaat 19.png

 • Nüüd kui partitsioonid on loodud, valige Linuxi bootloaderi asukoht. Vaikimisi on selleks kõvaketta Master Boot Record (MBR), mis pole aga hea, kuna sellega kirjutaksime üle Windowsi bootloaderi. Seega tuleb Linuxi bootloader paigaldada Linuxi /boot partitsioonile, milleks on antud juhul, nagu allolevalt pildilt näha, /dev/sda6, esimene meie tehtud neljast Linuxi partitsioonist. Valige see Device for boot loader installation: alt rippmenüüst.

Stenm referaat 20.png

 • Lõpuks veenduge, et kõikide Windowsi (ehk antud juhul NTFS tüüpi) partitsioonide kohal puuduvad linnukesed Format? kastis ja vajutage Install Now.

Stenm referaat 21.png

 • Kui Ubuntu on end paigaldanud ja arvuti taaskäivitunud, ilmub juba tuttav käivitusmenüü, kuhu tuleb nüüd lisada valik ka Linuxi jaoks.

Stenm referaat 13.png

 • Käivitage Windows 7 ja sinna jõudes EasyBCD. Vajutage Add New Entry

Stenm referaat 11.png

 • Seejärel valige Linux/BSD kaart. Tüübiks valige GRUB 2, soovi korral võite muuta nime lahtris olevat teksti ja vajutage Add Entry.

Stenm referaat 22.png

 • Seejärel võib EasyBCD sulgeda. Järgmine kord arvutit käivitades saab valida Windows 7, XP ja Ubuntu vahel.

Stenm referaat 23.png

Stenm referaat 24.png

Kui kunagi peaks tekkima soov Linuxi ja/või Windows XP arvutist eemaldamiseks, siis piisab, kui kustutada vastav(ad) partitsioon(id) (ja eemaldada käivitusmenüüst üleliigseks jäänud kirje(d)).

Kasutatud kirjandus

Siinkirjutaja tänab heade mõtete eest järgmise artikli autorit: http://www.linuxbsdos.com/2011/01/28/dual-booting-windows-7-and-ubuntu-10-10/

Kasutatud lisatarkvara

 • VirtualBox

https://www.virtualbox.org/

 • EasyBCD

http://neosmart.net/

Autor

Sten Mentunen AK31