Mysql parooli reset

From ICO wiki

Kui unustasid MySQLi administraatori parooli

1.SeiskaMySQL Server.

 sudo /etc/init.d/mysql stop 

2.Käita MySQL võtmega '--skip-grant-tables', siis pannakse MySQL käima ilma õigustesüsteemita!

sudo mysqld --skip-grant-tables & 

3.Sisene root kasutajana.

mysql -u root mysql 

4.Asenda YOURNEWPASSWORD soovitava parooliga, muud muuta pole vaja! MySQL promti sisesta järgmised käsud:

UPDATE user SET Password=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root'; 
FLUSH PRIVILEGES; 
exit; 

Seejärel tuleb MySQL server killida abiks on käsk

sudo killall mysqld 

Lõpetuseks startida mysql

 /etc/init.d/mysql start