NTFS

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

NTFS (New Technology File System) on standart faili süsteem Windows NT’le, kaasaarvatud arvatud tema viimased versioonid Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, and Windows 7.

NTFS asendab FAT süsteemi, kui soovituslik faili süsteem Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemile. NTFS’l on mitmeid parandusi FAT ja HPFS (High Performance File System) ees, nagu näiteks arenenud toetus metaandmetele ja edasijõudnud andmete struktuuride kasutamine, et parandada jõudlust, töökindlust, kõvaketta ruumi ärakasutamist, lisaks lisa laiendused, nagu näiteks turva juurdepääsu nimekirjad (ACL- access control lists) ja failisüsteemi registreerimine.

Versioonid

NTFS’l on viis väljaantud versiooni: v1.0 koos NT 3.1(väljalastud 1993 keskpaigas), v1.1 koos NT 3.5(väljalastud 1994 kevad), v 1.2 koos NT 3.51(1995 keskel) ja NT4(1996 keskel), v3.0 Windows 2000’lt ("NTFS V5.0"), v3.1 Windows XP’lt (sügis 2001; "NTFS V5.1"), Windows Server 2003 (kevad 2003; vahetevahel "NTFS V5.2"), Windows Vista (2005 keskel) (vahetevahel"NTFS V6.0"), Windows Server 2008, Windows 7

Funktsioonid

NTFS v3.0 koosneb mitmest uuest lisast võrreldes talle eelnevate versioonidega. Lisa faili tugi, ketta kasutamise kvoodid, ,jagatud lingi jälgimine Ja faili-taseme krüpteerimine tuntud kui ka krüpteev faili süsteem (Encrypting File System-EFS)

Asendusliige andmevoogu (Alternate data streams-ADS)

Asendusliige andmevoog lubab rohkem kui ühte andmevood seotada ühe failinimega, kasutades failinime formaati ("filename:streamname"). Alternatiivsed vood ei ole loetletud Windows Exploreris ja nende suurus ei ole faili suurusesse lisatud. Ainult põhivoog failist jäetakse alles, kui see kopeeritakse FAT-vormindatud USB kettale, manustatud e-kirjale või üles laetud kodulehele. Selle tulemusel, kasutades alternatiivseid vooge kriitiliste andmete jaoks võib põhjustada probleeme. NTFS vood tutvustati Windows NT 3.1, et lubada Machintoshi teenustel (Services for Macintosh-SFM) salvestada ressursi kahvleid. Kuigi uuemad versioonid Windows Serverist enam ei koosne SFM’st

Faili kokkusurumine

Failid mis on NTFS kettal on üks üpriski kasulik atribuut – „kokkupakitud“. NTFS on ehitanud ketta kokkupakkimise toetuseks. Varasem Stacker või DoubleSpace oli kasutuses sellel eesmärgil. Ükskõik mis fail või kataloog üksikuses järjekorras saab salvestada kettale kokkupakitud vormil ja see protsess on täiesti vaba rakendustele. Faili tihendamisel on väga palju kiirust ja ainult üks suur negatiivne omadus. —suur virtuaalne killustatus kokkupakitud failides, mis siiski ei sega kedagi. Kokkupakkimine on läbi viidud plokkidega mis koosnevad 16’mnest kobarast ja kasutab nn „virtuaalset kobarat“. See arvamus on ekstreemselt paindlik ja lubab hakkama saada huvitavate tulemustega —Nagu näiteks pool faili saab kokku pakkida ja pool mitte. See saavutatakse sellepärast, et informatsiooni kokkusurumine määr kindla fragmendil on väga sarnane tavalise faili fragmentnatsiooni omale.

Faili kogumid 1 kuni 43 on salvestatud ketta kogumis alates 400’st Faili kogumid 44 kuni 52 on salvestatud ketta kogumis alates 8530’st Füüsiline laotus tüübilisest kokkupakitud failist. Faili kogumid 1 kuni 9 on salvestatud ketta kogumis alates 400’st Faili kogumid 10 kuni 16 ei ole kuskile salvestatud Faili kogumid 17 kuni 18 on salvestatud ketta kogumis alates 409’st Faili kogumid 19 kuni 36 ei ole kuskile salvestatud

Image003.jpg

Pilt:[1]

On näha et kokkupakitud failil on „virtuaalne“ kogum millel ei ole päris informatsiooni. Kohe kui süsteem näeb sellist virtuaalsest kogumit, saab ta kohe aru et info viimasest kastist korrutades 16mnega tuleb lahti pakkida ja selle info täidab ainult virtuaalse kogumi ja see kõik on algoritm.

Internal

NTFS’is kogu faili info – faili nimi, tegemise kuupäev, sisenemise luba ja kontekst- on salvestatud kui metadata Isanda Faili Tabelis (Master File Table’s). See abstraktne lähenemine lubas lihtsaid lisasid faili süsteemi teenustele Windows NT väljatöötlemisel – Hea näide on lisa väljad indeksitele mida kasutab Aktiivne Kataloogi tarkvara (Active Directory software).


Võrdlus

Tabel.PNG

Pilt2:[2]

Kasutatud materjal

http://et.wikipedia.org/wiki/NTFS -Eesti keelne Wikipedia lehekülg

http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS - Inglise keelne Wikipedia lehekülg

http://ixbtlabs.com/articles/ntfs/ - iXBT Labsi kodulehekülg