NTP Ubuntus

From ICO wiki


Praktiline töö NTP seadistamine (3p)

Antud praktikum annab 3p. Esimese punkti saab, kui NTP server ja klient on vastavalt stsenaariumile seadistaud. Teise punkti saab, kui vastad teooriaküsimustele. Kolmanda punkti saamiseks peab parandama või täiendama NTP juhendit/loengumaterjali või tegema sellel teemal oma juhendi, näiteks sama teenuse seadistamiseks mõne muu GNU/Linux süsteemi tarbeks.

Konfigureerige NTP teenus serveris ja seadistage kliendiarvuti seda teenust kasutama.

Uurige mida teevad järgnevad korraldused juurkasutajana.

 date
 hwclock -r
 TZ=UTC date
 date
 echo $TZ
 hwclock --set --date="9/22/99 12:00:00"
 hwclock --systohc
 hwclock --hctosys

Kuidas keelata VirtualBox'il guest OS kellaaja sünkroniseerimine host OS vastu

Kuna VirtualBox sünkroniseerib "pisikese" aja tagant oma kella sinu operatsioonisüsteemi vastu, siis järgmisteks testideks on see soovituslik ära keelata.

Selleks on vaja avada

Windowsi operatsioonisüsteemis administraatoriõigustes Command Prompt.

Mac OSX/Unix/Linux operatsioonisüsteemis Terminal.

Navigeeri ennast VirtualBox installeerimiskohvrisse

Windows:

cd C:\Program Files(x86)\Oracle\VirtualBox\

Mac OSX/Unix/Linux operatsioonisüsteemides on see talletatud keskkonna muutujas PATH ja võib käivitada ükskõik kus.

Sünkronisatsiooni välja lülitamiseks

Windows:

VBoxManage.exe setextradata "Soovitud Masina Nimi" "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" "1"

Mac OSX/Unix/Linux:

VBoxManage setextradata "Soovitud Masina Nimi" "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" "1"

Sünkronisatsiooni sisse lülitamiseks

Windows:

VBoxManage.exe setextradata "Soovitud Masina Nimi" "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" "0"

Mac OSX/Unix/Linux:

VBoxManage setextradata "Soovitud Masina Nimi" "VBoxInternal/Devices/VMMDev/0/Config/GetHostTimeDisabled" "0"

NTP Harjutused

Ajage kliendiarvuti kell väga valeks ja mõelge, kuidas seda õigeks saada.

Muutke kliendiarvuti kell 30 sekundit valeks ja uurige, kas aeg läheb täpsemaks.

Millal saab NTP abil aega seada?

Leia meie võrgule sobivam(ad) ntp serverid, mille abil oma võrgu ntp serveri kella sünkroniseerida.

Kuidas toimib NTP turvamudel?

Mida teevad järgnevad korraldused:

 ntpdate
 ntptrace -n   
 ntpsweep --host localhost
 ntpq -pn
 service ntp stop
 ntpdate ntp.ubuntu.com
 service ntp start

Ntpq käsu näidisväljund

 ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay   offset jitter
================================================================================
*192.168.56.200 193.40.133.143  2 u  17  64  377  0.319  205.076 82.071
 localhost    .INIT.     16 l  - 128   0  0.000   0.000  0.000

Ridade alguses olevate märkide tähendused:

* Sellest serverist sünkroonitakse hetkel aega

+ Sobiv server, millest aega võib sünkroniseerida

- Pole sobiv server aja sünkroniseerimiseks

ntpq käsu väljundi elemendid

remote 
Ntp serveri IP-aadress, mis on kirjeldatud ntp.conf failis.
refid 
Millega antud ntp server ise sünkroniseeritud on.
st 
Ntp serveri Stratum (vastava kihi number 1-16).
Tüüp (u: unicast või manycast, b: broadcast või multicast, l: lokaalne, s: sümmeetriline, A: manycast server, B: broadcast server, M: multicast server)
when 
Millal viimati aega küsiti (sekundeid tagasi, h - tunde tagasi, d - päevi tagasi).
poll 
Küsimise intervall.
reach 
8 bitine left-shift shift registri väärtus mis näitab kas küsimine õnnestus (väärtus 377 - õnnestus).
delay 
Küsimisel signaali serverini ning vastuse sealt tagasi jõudmise aeg (latentsus).
offset 
Kella väärtue erinevus lokaalse aja ning serverilt saadud aja vahel.
jitter 
Kahe kellaaja kõikumine.

Küsimused, mida õppejõud võib küsida NTP kaitsmisel

 • Miks on ntp konfis vaja sellist ip-d nagu 127.0.0.1 seoses ntp ja Internetiga?
 • Mida näitab fudge ja stratum 10?
 • Mida kirjeldavad ntp.conf failis restrict read?
 • Mida tähendavad tärn, pluss ja miinus remote serverite ees?

Soovitused

 • Kindlasti osata seletada ntpq -p käsu parameetrite tähendusi (refid, st, jitter jne).
 • Suur osa küsitavast infost on olemas ntp esitluses ning ülejäänud asjad tuleb leida Google'i abiga.

NTP sünkroniseerimise kiirendamine

Kui NTP server käima tõmmata, võib minna tüütult palju aega, et meie server sünkroniseeriks end mõne konfis oleva referents-serveri vastu.

NTP deemoni konfifail /etc/ntp.conf toetab võtmesõna iburst, mis lisatakse vajadusel server ridade lõppu, näiteks:

server 0.pool.ntp.org iburst

. Võtmesõna iburst ütleb, et kui antud server on kättesaamatu, siis saadetakse välja 8 paketist koosnev pakettide "purse", vaikimisi 2-sekundiliste vahedega. Mõte selles, et näiteks ebastabiilse võrgu korral, kui esimesele paketile vastust ei saada, üritataks väikese vahega uuesti, mitte ei oodataks, kuni pollimise intervall täis tiksub. Vaikimisi minimaalne pollimise intervall nimelt on 64 sekundit.

Kui kombineerida võtmesõnu burst, iburst, minpoll ja maxpoll, saab sünkroniseerimise sagedust märkimisväärselt tõsta, kuid neid võtmesõnu tuleb eriti avalike serverite vastu sünkroniseerides kasutada ettevaatlikult, sest need tekitavad tavapärasest palju tihedamat NTP liiklust. Samas iburst üksinda peaks mõjuma ainult siis, kui võrk parasjagu kättesaamatu on.

Loe lisa: