Owncloud

From ICO wiki

OwnCloud Serveri installeerimine

Sissejuhatus

OwnCloud on avatud lähetekoodiga vaba tarkvara, millega saab luua endale oma privaatpilve failide vahetamiseks. On oma põhimõttelt väga Dropbox-i(https://www.dropbox.com/) sarnane. Selle Wiki kirjutamise hetkel oli viimane avalik stabiilne Owncloud versioon 6. Siin alljärgnevat on kõik installatsioon tehtud versiooniga 6.

OwnCloud koduleht: http://owncloud.org/

Owncloud versioon 6 tähtsamad omadused:

 • File storage in conventional directory structures or via WebDAV
 • Cryptography
 • Synchronization of clients running Windows (Windows XP, Vista, 7 and 8), Mac OS X (10.6 or better), or Linux
 • Calendar (also as CalDAV)
 • Task scheduler
 • Address book (also as CardDAV)
 • Music streaming (through Ampache)
 • User and group administration (via OpenID or LDAP)
 • Sharing of content across groups or public URLs
 • Online text editor with syntax highlighting and code folding
 • Bookmarking
 • URL shortening Suite
 • Photo gallery
 • PDF viewer (using PDF.js)
 • Viewer for ODF Files (.odt, .odp, .ods)
 • Logging Module: supports logging of file-related actions, logs, who accessed what, when and from where. (Only available in the ownCloud Business, Enterprise and Education Editions)

Installeerimine Ubuntu LTS 12.04 serverile

Installeerime Owncloud serveri Koolis antud ubuntu 12.04 LTS serveri peale. Serveri configuratsioon:

Server RAM 512MB HDD dynamicly allocated 8GB 2 Võrgukaarti NIC1 - NAT (eth0 - Ubuntus) ja NIC2 - HostOnly (eth1 - Ubuntus) Logige serverisse sisse ja seadistage võrk failis /etc/network/interfaces (liidese eth1 ip aadress 192.168.56.200).

OwnCloud-i installeerimine:

Installi info ja failid on saadaval: http://owncloud.org/install/
Selleks on Linuxi distrotes erinevad käsud, siinkohal toome ära Ubuntu versioonide käsud:

#Add repository and install manually


#For xUbuntu 13.04 run the following as root:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_13.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list 
apt-get update
apt-get install owncloud

#You can add the repository key to apt like this:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_13.04/Release.key
apt-key add - < Release.key 

#For xUbuntu 12.10 run the following as root:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_12.10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list 
apt-get update
apt-get install owncloud

#You can add the repository key to apt like this:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_12.10/Release.key
apt-key add - < Release.key 

#For xUbuntu 12.04 run the following as root:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_12.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list 
apt-get update
apt-get install owncloud

#You can add the repository key to apt like this:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_12.04/Release.key
apt-key add - < Release.key 


Install Ubuntu 12.04 näitel

Lisame repositooriumi owncloudi:


echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_12.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list 

Lisame Reopositooriumi key:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community:nightly/xUbuntu_12.04/Release.key
apt-key add - < Release.key 

Uuendame repo ja installime:

apt-get update
apt-get install owncloud

Installi käigus tuleb konfigureerida ka mysql:

Owncloud mysql promt.png

Sql root kasutaja parooliks paneme turvalise parooli, kindlasti ülesse märkida, kuna edaspidi läheb seda vaja.

Vaatame mis pakkidest OwnCloud sõltub

 apt-cache depends owncloud

owncloud sõltub:

|Depends: apache2
  apache2-mpm-itk
  apache2-mpm-event
  apache2-mpm-prefork
  apache2-mpm-worker
 Depends: <httpd>
  apache2-mpm-itk
  bozohttpd
  monkey
  nginx-naxsi
  tntnet
  aolserver4-core
  aolserver4-daemon
  apache2-mpm-event
  apache2-mpm-prefork
  apache2-mpm-worker
  boa
  cherokee
  ebhttpd
  lighttpd
  mathopd
  micro-httpd
  mini-httpd
  nginx-extras
  nginx-full
  nginx-light
  ocsigen
  webfs
  yaws
 Depends: php5
 Depends: php5-mysql
 Depends: php5-sqlite
 Depends: php5-common
 Depends: php5-gd
 Depends: php-xml-parser
|Depends: ntp
 Depends: <time-daemon>
  chrony
  openntpd
|Recommends: clamav
 Recommends: clamav-daemon
 Recommends: curl
|Recommends: exim4
 Recommends: <mail-transport-agent>
  citadel-mta
  courier-mta
  esmtp-run
  exim4-daemon-light
  lsb-invalid-mta
  masqmail
  msmtp-mta
  nullmailer
  qmail-run
  sendmail-bin
  ssmtp
  xmail
  dma:i386
  dma
  exim4-daemon-heavy
  postfix

Mysql häälestamine

Serveris logime mysql konsooli sisse root kasutajana:

mysql -u root -p

Selle käsu täitmise jooksul küsitakse Mysql root parooli mille ennist panime serverile.

Loome owncloudi jaoks andmebaasi järgmise käsuga:

CREATE DATABASE owncloud;

Anname kasutajale owncloud õigused andmebaasi kasutada:
Selles käsus muudame enne ära "some_password" turvalise parooliga.

GRANT ALL ON owncloud.* TO 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_password';

Veebiliides

Alustuseks teeme veebiserveri teenusele restardi:

service apache2 restart 

Nüüd avaneb aadressilt:[serveri IP]/owncloud meil selleks http://192.168.56.200/owncloud/ Selline leht:

Owncloud http1.png

Loome admin kasutaja: admin Määrame parooli ja valime advanced:

Owncloud advanced setup.png Määrame MySQL-i ja andmebaasi , kasutaja ja parooli


Avaneb "Welcome" leht:

Owncloud http2.png
Owncloud http3 warning.pngHTTPS

Turvalise üheduse huvides määrame serveri kasutama Https-i.

http://ubuntuserverguide.com/2013/04/how-to-setup-owncloud-server-5-with-ssl-connection.html
http://sharadchhetri.com/2013/05/24/how-to-configure-self-signed-ssl-certificate-in-owncloud-ubuntu/
SSL lubades avalikul lehel on soovitav osta sertifitseerimiskeskustest sert, mida kõik browserid tunnistavad. Siinkohal kasutame ainult näite tegemiseks enda tehtud serte.

Loome kausta SSL sertidele:

# mkdir -p /etc/apache2/ssl

Loome Self Signed sertifikaadi

 	
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/ssl/owncloud.pem -keyout /etc/apache2/ssl/owncloud.key

Häälestame owncloud.conf faili Owncloud.conf failis suuname port 80 päringud porti 443.

Avame faili muutmiseks:

nano /etc/apache2/conf.d/owncloud.conf

Lisame sinna sisu:

<VirtualHost 192.168.56.200:80>
RewriteEngine on
ReWriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^/(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.56.200:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/owncloud.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/owncloud.key
DocumentRoot /var/www/owncloud/
<Directory /var/www/owncloud/>
AllowOverride All
order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Muutke 192.168.56.200 teie serveri IP aadressiks, või kui on kasutusel DNS , siis servri nimeks.
Owncloud https shell.png

Teeme teenusele restardi:

service apache2 restart


Https veebileht

Veebilehel tuleb nüüd nõustuda "SelfSigned" sertifikaadiga mis pole arusaadavalt "Trusted"
Owncloud https1.png
Leht töötab nüüd https-i peal:
Owncloud https2.png

Suurte failide synkimine

Lubame suurte failide synkimise. http://doc.owncloud.org/server/5.0/admin_manual/configuration/configuring_big_file_upload.html

Veebiliideses muudatused

Admin sektsioonis muudame järgneva:

  Under “File handling” set the Maximum upload size to the desired value (e.g. 16GB)
  Click the “save”-Button

PHP muudatused php.ini

  Under Debian or Suse and their derivates this file lies at /etc/php5/apache2/php.ini
  On Windows, you can find this file within C:/Program Files (x86)/PHP/PHP.ini

Otsime ja muudame vastavad read:

  Set the following three parameters inside the php.ini to the same value as choosen inside the admin-section one step before:
  upload_max_filesize = 16G (e.g., to stay consistent with the example value above)
  post_max_size = 16G (e.g., to stay consistent with the example value above)
  output_buffering = 16384 (e.g., to stay consistent with the example value above)

whereas the “output_buffering” has to be given in MegaBytes but as a plain figure (without size-units as ‘M’ or ‘G’)

Kõik muutused on siin näites tehtud lubades failid suuruses 16GB.

OwnCloud sõnul on maksimaalsed failide laadimised testitud järgmiselt:

  Linux 32 Bit: Ubuntu, Firefox => 16GB
  Windows 8 64 Bit: Google Chrome => 8GB

Klienttarkvara install

Linuxile kliendi install

http://owncloud.org/sync-clients/

Käivitame Ubuntu 12.04 Kliendil root õigustes järgneva käsud:

Lisame repo key:

wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:devel/xUbuntu_12.04/Release.key
apt-key add - < Release.key 

Lisame repo:

echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:devel/xUbuntu_12.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud-client.list 

Uuendame repo ja installime kliendi:

apt-get update
apt-get install owncloud-client


Klient on nüüd installitud ubuntu kliendile:

Owncloud linux klient menyys.png
Tõstame Ubuntu iso faili owncloud home kataloogi kliendil:

Owncloud linux klient baril ja home.png

Proovitud iso faili synkis ilusti ära 700MB:

Owncloud linux klient syngitud.png


Autentimine

Owncloudis on võimalik luua kaustajaid läbi enda Admin paneeli, andes neile erinevaid õiguseid või määrata nad grupidesse. Võimalik on ka autentida kasutajaid kasutades LDAP'i. Selle põhjalikuks konfigureerimiseks loe õpetust siit: http://doc.owncloud.org/server/6.0/admin_manual/configuration/auth_ldap.html

Kokkuvõte

Owncloud teenuse installeerimine on linuxile suhteliselt lihtne. Mõned seadistused tuleb teha ja töötab. Nagu juhendist võib lugeda on toetatud enamik linuxi distrotest, isegi Windows serveril võib selle tööle saada, kuid viimane pole soovituslik. Repositooriumi kaudu installeerides jääb teil alles automaatsete uuenduste võimalus.
Ettevõttes kasutamisel tuleks kindlasti kasutada Https protokolli ja soovituslikult sidumist LDAP serveriga, kasutajateõiguse hõlbustamiseks. Majanduslikult on Owncloud kindlasti soodsam, kui maksta välistele pilveteenuse pakkujatele aastatasu iga kasutaja või GB pealt. Mis peamine, hetke kirevas maailmas -- turvalisus. Sest teie failid ei asu ei USA-s, ega Boliivias, vaid ikka teie enda serveris. Nii nagu on tasuta pilveteenuse pakkujad juba avalikult tingimustes maininud: kõik failid, mis tõstate "pilve" on kohe teenusepakkuja omand. Owncloud püüab sellele vastanduda ja jättes teid, ettevõttet, ikka haldama oma faile.

Kasutatud materjal:

http://fabianpeter.de/cloud/owncloud-migrating-from-sqlite-to-mysql/
https://wiki.itcollege.ee/index.php/Veebiserveri_labor_v.2#Sertifikaadi_genereerimine
http://ubuntuserverguide.com/2013/04/how-to-setup-owncloud-server-5-with-ssl-connection.html
http://sharadchhetri.com/2013/05/24/how-to-configure-self-signed-ssl-certificate-in-owncloud-ubuntu/
http://doc.owncloud.org/server/5.0/admin_manual/configuration/configuring_big_file_upload.html
https://www.digitalocean.com/community/articles/how-to-install-owncloud-and-configure-owncloud-apps-on-an-ubuntu-12-04-vps
http://doc.owncloud.org/desktop/1.4/accountsetup.html

Autor

Tõnu Erm AK31
Muudetud:11.05.2014