Paabli analüüsile

From ICO wiki

Meeskonna "Paabel" projekti analüüsi retsensioon

Meeskond Paabel on alustanud arendamist rakendusega, mille sisuks on koduraamatukogu haldamine. Analüüs on jaotatud loogilistesse punktidesse ning üldpilt rakenduse funktsionaalsusest on selge. Analüüsist ei loe ainult välja seda, miks on osadel andmemudelitel väljad punased. Rakenduse analüüsile on lisatud kaasa ka eraldi andmebaasi pilt, mis näitab ilusti tabelite vahelisi seoseid. Lisaks eelnevale on olemas ka rakenduse prototüüp, mis on pressitud PPT faili. Viimane annab väga hea ettekujutuse, millega meeskond tegeleb.

Arvan, et tuleviku mõttes võiksid olla identifikaatori väljad suurema mahutatavusega. Saan aru, et tegemist on peresisese rakendusega, kuid äkki on tulevikus mõeldav teha taoline platvorm, kus perekond on ainult üks skoop. Hetkel saab olla süsteemis 9999 raamatut, 99 isikut jne. Meeldib muidu see, et andmete vaatamiseks on vaja autentida - teeb tulevikus laienemise lihtsamaks (näiteks minu eelmine idee). Ei saa ka päris hästi aru, mis krüpteering kasutab 500 tähemärki kasutaja parooli räsiks. Võiks olla vabalt 128 tähemärki. On vist ka võimalik, et kirjastuse väli võib jääda lühikeseks, näiteks vene kirjastused. Arvan, et objektide kustutamisel võib olla sellise andmemudeliga keerukas pärida välja andmeid, mis on kustutatud / arhiveeritud. Näiteks raamatutel võiks olla eraldi boolean väli, mis näitab, kas tegemist on arhiveeritud raamatuga. Andmemudelist selgub ka see, et objektide kustutamise on tegu soft delete'ga mis võib põhjustada rakenduse arendamisel palju peavalu.

Võibolla võiks rakenduse lihtsustamiseks luua ära enum tüüpi klass, kus on defineeritud näiteks raamatuga seotud isikute rollid, sest juurde neid ei tule (vaevalt ka ära kaob), pigem teeb see haldus administraatori elu keerulisemaks. Haldus võiks olla lihtsam sellekohapealt. Eelnev jutt võiks käia ka raamatute zanrite kohta. (ref: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sbbt4032.aspx)

Üldjoontes on aga andmebaas koostatud loogiliselt ning võimaldab saavutada funktsinaalsed ning mittefunktsionaalsed nõuded. Lisafunktsionaalsuse jaoks andmemudelis tabeleid loodud pole. Leian, et projekt on piisavalt mahukas, et kõik meeskonna liikmed saavad hea kogemuse C# programmeerimiskeelest.