Peeter 2013

From ICO wiki

Tiim Peeter eelnevatel aastatel

Robotex 2013

 • 5-8. Koht
 • Tore, et mäger kõik segi peksab!
 • Järgmine aastane kõik täis metallist!

ToDo

Bürokraatia

 • Laupäev 13.aprill Robosse koosolekule, projekti arutama (Kellaaeg Pole Veel Kindel! VAATA! Robolisti)
 • Kaasa lüüa TIIGRIHÜPPE Projektis, et saada klubile RAHA
  • Mõelda kiiremas korras, mida meie arvame, et oleks klubis vaja
   • Tööriistu
   • Materjale
   • Tehnikat
   • Robotile lisa asju jne...
 • Leida sponsoreid, et saada veidi lisa raha juurde
 • Otsida paik, firma, kes laseks korralikus pingis roboti detailid välja

Tehniline

 • Modelleerida roboti põhjaplaat, et pärast CNC pingis välja lõigata
  • Arvestada tuleks:
   • Kondekatega -- Suurust ja mahtuvust peab veel mõtlema
   • Mootorid -- Ei ole täpselt kindel, millised mootorid tulevad, tuleb oodata kontrollerite katsetust
   • Kontrollerid mootoritele -- Samuti ootame, kas uued kontrollerid töötavad
   • Löögimehanism ja rullik -- Seda saab mõelda kuna kaamera ja objektiivi suurused teada
 • Modelleerida roboti teise korruse plaat
  • Enne esimese korruse valmimist ei saa suurt midagi püsivat mõelda.
  • Arvestada tuleks:
   • Emaplaadiga
   • Mikrokontrolleriga
   • Akudega - Neis peaks tulema taas kaks või kolm / Vanalt robotilt

Progemine

 • Lähedalt pallipeale sõit, hetkel keerab liiga vähe (minu valemiga keeras liiga palju)
 • Kontrolleritele vb peab panema veel pidurutust suuremaks
 • Värava peale keeramist testida testida ja veelkord testida
 • Start button realiseerida
 • Botmaster igast asendist tööle kui asi crashib
 • VB peab kontrolleritest veel kiirendust väiksemaks võtma
 • Kiirused ühte kohta
 • Timerid kui kaua mäng on kestnud?
 • Botmaster aknale panna märk, mis värav on valitud
 • Pimesi pealesõidu delayd tuunida
 • Kui pall on käes kuidagi viitab selle palli löömisega ja enda keeramisega värava peale
 • Ehk samme värava peale keeramist kiiremaks
 • Eriku kood mergeda aga enne salvetstada enda värvi parameetrid, better be safe than sorry!
 • Testida, testida ja veelkord testida. ANALÜÜS igale olevale testimisele!!!
 • Võistlusel stardi positsiooni peale mõelda


 • Soleka delay suuremaks
 • Väravale löömist vaadata
 • Kirjutada algoritm ees olevast pallist mööda löömiseks ja TESTIDA
 • Timeout'id state'de vahele

Juppide List

Olemas olevad jupid:

 • PS3 Eye
 • Arduino mega & shield
 • SSD 64GB
 • Omniwheels
 • Mootorid
 • Kontrollerid mootoritele
 • Rulliku mootor
 • Lülitid
 • Varjestatud kaablit
 • Pistikud
 • USB3 Kaamera
 • Fix obje kaamerale
 • Emaplaat, prosega
 • RAM(loogiliselt) Võiks ka olemas olla

Tellitud jupid

Mida vaja tellida

Idee nurk

Tehniline

 • Kasutada kaht või kolme kaamerat
 • Musta joone tuvastamiseks ainult põhjaandur
 • Kui leiame ressurssi proovida 1,5 - 3mm objektiivi kaameral

Progemine

Muud IDEED

Kuidas teha tight serveri boot scripti LINUXIS

 • Make x11vnc autostart upon 'startx'
 • Add a 'x11vnc.desktop' file to your ~/.config/autostart directory (create one if not available) with 3 lines saying  :

[Desktop Entry]

 • Type=Application
 • Exec=x11vnc

Sekundi bug

Arduinos tuleb anda sekund ooteaega, et see üles bootiks.

XIMEA UPDATE FOR OPENCV

Download OpenCV-2.4.3.tar.bz2 from http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/

http://downloads.sourceforge.net/project/opencvlibrary/opencv-unix/2.4.3/OpenCV-2.4.3.tar.bz2


Unpack

tar -xf OpenCV-2.4.3.tar.bz2

cd OpenCV-2.4.3

Installin XIMEA Update for OpenCV

Download opencv_ximea_update_2_4_3_A.zip and replace OpenCV-2.4.3 files by files in attachment to untarred directory of opencv:

wget http://www.ximea.com/support/attachments/download/804 -O opencv_ximea_update_2_4_3_A.zip
unzip opencv_ximea_update_2_4_3_A.zip
cd ximea_update
cp cap_ximea.cpp ../OpenCV-2.4.3/modules/highgui/src/cap_ximea.cpp
cp CMakeLists.txt ../OpenCV-2.4.3/modules/highgui/CMakeLists.txt
cp OpenCVFindXimea.cmake ../OpenCV-2.4.3/cmake/OpenCVFindXimea.cmake


(opencv_untarred)/highgui/src/cap_ximea.cpp

(opencv_untarred)/highgui/CMakeLists.txt

(opencv_untarred)/cmake/OpenCVFindXimea.cmake

Install needed libraries

sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install pkg-config

cd ../OpenCV-2.4.3
#Build
mkdir build
cd build
# on some systems "-D WITH_TIFF=NO" should be added to options
cmake -D WITH_XIMEA=YES ..
make
#Install
sudo make install

Example Source code Create file opencv_test.cpp with following content

#include "cv.h" 
#include "highgui.h" 
#include <stdio.h> 
// A Simple Camera Capture Framework 
int main() 
{
  CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM( CV_CAP_XIAPI );
  if ( !capture ) {
   fprintf( stderr, "ERROR: capture is NULL \n" );
   getchar();
   return -1;
  }
  // Create a window in which the captured images will be presented
  cvNamedWindow( "mywindow", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  // Show the image captured from the camera in the window and repeat
  while ( 1 ) {
   // Get one frame
   IplImage* frame = cvQueryFrame( capture );
   if ( !frame ) {
    fprintf( stderr, "ERROR: frame is null...\n" );
    getchar();
    break;
   }
   cvShowImage( "mywindow", frame );
   // Do not release the frame!
   //If ESC key pressed, Key=0x10001B under OpenCV 0.9.7(linux version),
   //remove higher bits using AND operator
   if ( (cvWaitKey(10) & 255) == 27 ) break;
  }
  // Release the capture device housekeeping
  cvReleaseCapture( &capture );
  cvDestroyWindow( "mywindow" );
  return 0;
}

Example downloaded from: http://opencv.willowgarage.com/wiki/CameraCapture Compiling g++ -I/usr/local/include/opencv opencv_test.cpp -lopencv_highgui

 1. result will be a.out

Starting Normal: ./a.out Some environments needs to force library path: LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib ./a.out


XIMEA API paigaldamine

Lae alla XIMEA Linux Software Package

wget http://www.ximea.com/downloads/recent/XIMEA_Linux_SP.tgz
#Untar
tar xzf XIMEA_Linux_SP.tgz
cd package
#Start installation script
#For USB3 cameras - please start script with option -cam_usb30.
sudo ./install -cam_usb30
#For other cameras
sudo ./installKontaktinfo

 • Lennart Lüsi
 • e-mail: datafly@risk.ee
 • Raul Prosso
 • e-mail: raul.prosso@gmail.com
 • Skype: raul514
 • Madis Mark
 • e-mail: mmark@itcollege.ee
Robot "N:I:M:E:T:U" 2013
Ülikool: Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Tüüp: Robootika - Jalgpallirobot
Meeskond "Peeter": Lennart Lüsi
Raul Prosso
Janno Tomingas
Anna Carina Vainola
Ülle Tiitson
Juhendaja: Margus Ernits