Peeter VR2

From EIK wiki


Meeskond "Peeter VR2"
Aine: Category:Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine
Juhend: Juhend
Tüüp: Projekt
Liikmed: Lennart Lüsi
Kairo Koik
Marek Kikas
Kaivar Kull
Juhendajad: Mait Poska
Kaarel Raspel
Semester: 2011/2012 kevad

XML fail

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks. XML-il peab olema vähemalt 4 loogilist dimensiooni.

Lisaks tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis one enamat, kui lihtsalt ID.

XML


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raamatukogu>
 <raamatud saadavus="1">
  <raamat autorID="3" raamatID="2" kategooria="Romaan">
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Tuultest viidud</pealkiri>
    <lkarv>9001</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Ilukirjandus" korrus="3" />
  </raamat>
  <raamat autorID="1" raamatID="4" kategooria="Ilukirjandus" >
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Tõde ja õigus II</pealkiri>
    <lkarv>338</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Ilukirjandus" korrus="3" />
  </raamat>
  <raamat autorID="1" raamatID="5" kategooria="Ilukirjandus" >
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Tõde ja õigus III</pealkiri>
    <lkarv>358</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Ilukirjandus" korrus="3" />
  </raamat>
  <raamat autorID="1" raamatID="6" kategooria="Ilukirjandus" >
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Tõde ja õigus IV</pealkiri>
    <lkarv>371</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Ilukirjandus" korrus="3" />
  </raamat>
  <raamat autorID="4" raamatID="8" kategooria="Kriminaalromaan" >
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Kadunud viiuldaja</pealkiri>
    <lkarv>441</lkarv>
    <osakond name="Krimi" korrus="4" />
   </raamatinf>
  </raamat>
 </raamatud>

 <raamatud saadavus="0">
  <raamat autorID="2" raamatID="1" kategooria="Loriluule">
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Luule Lori loriluulekogum 3</pealkiri>
    <lkarv>300</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Luule" korrus="2" />
  </raamat>
  <raamat autorID="1" raamatID="3" kategooria="Ilukirjandus">
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Tõde ja õigus I</pealkiri>
    <lkarv>300</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Ilukirjandus" korrus="3" />
  </raamat>
  <raamat autorID="1" raamatID="7" kategooria="Ilukirjandus">
   <raamatinf keel="eesti">
    <pealkiri>Tõde ja õigus V</pealkiri>
    <lkarv>355</lkarv>
   </raamatinf>
   <osakond name="Ilukirjandus" korrus="3" />
  </raamat>
 </raamatud>

 <autorid paritolu="eesti">
  <autor autorID="1" keel="eesti">
   <andmed>
    <eesnimi>Anton Hansen</eesnimi>
    <perenimi>Tammsaare</perenimi>
    <synd>1878</synd>
   </andmed>
   <teoseid arv="5"/>    <!-- Kui mitu raamatut antud autori poolt meie baasis on -->
  </autor>
  <autor autorID="2" keel="eesti">
   <andmed>
    <eesnimi>Luule</eesnimi>
    <perenimi>Lori</perenimi>
    <synd>1889</synd>
   </andmed>
   <teoseid arv="1"/>    <!-- Kui mitu raamatut antud autori poolt meie baasis on -->
  </autor>
  <autor autorID="4" keel="eesti">
   <andmed>
    <eesnimi>Juhan</eesnimi>
    <perenimi>Paju</perenimi>
    <synd>1939</synd>
   </andmed>
   <teoseid arv="1"/>    <!-- Kui mitu raamatut antud autori poolt meie baasis on -->
  </autor>
 </autorid>

 <autorid paritolu="valismaa">
  <autor autorID="3" keel="eesti">
   <andmed>
    <eesnimi>Tuule</eesnimi>
    <perenimi>Veski</perenimi>
    <synd>1960</synd>
   </andmed>
   <teoseid arv="1"/> <!-- Kui mitu raamatut antud autori poolt meie baasis on -->
  </autor>
 </autorid>
</raamatukogu>

XML schema (XSD)


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="raamatukogu">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="raamatud">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="unbounded" name="raamat">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="raamatinf">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="pealkiri" type="xs:string" />
             <xs:element name="lkarv" type="xs:int" />
             <xs:element minOccurs="0" name="osakond">
              <xs:complexType>
               <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
               <xs:attribute name="korrus" type="xs:int" use="required" />
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="keel" type="xs:string" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element minOccurs="0" name="osakond">
           <xs:complexType>
            <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
            <xs:attribute name="korrus" type="xs:int" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="autorID" type="xs:int" use="required" />
         <xs:attribute name="raamatID" type="xs:int" use="required" />
         <xs:attribute name="kategooria" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="saadavus" type="xs:boolean" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="autorid">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="unbounded" name="autor">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="andmed">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="eesnimi" type="xs:string" />
             <xs:element name="perenimi" type="xs:string" />
             <xs:element name="synd" type="xs:int" />
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="teoseid">
           <xs:complexType>
            <xs:attribute name="arv" type="xs:int" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="autorID" type="xs:int" use="required" />
         <xs:attribute name="keel" type="xs:string" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="paritolu" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body text="black">
    <h2>Raamatud raamatukogu nimekirjas:</h2>
    <table border="1" cellpadding ="0" cellspacing="0" width="1024">
     <xsl:for-each select="raamatukogu/raamatud/raamat">
      <tr>
       <td>Raamat:</td>
       <td>
        <xsl:value-of select="raamatinf/pealkiri"/>
       </td>
       <td>Autor id:</td>
       <td>
         <xsl:value-of select="@autorID" />
       </td>

       <td>Kategooria:</td>
       <td>
        <xsl:value-of select="@kategooria"/>
       </td>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

XSLT - teine

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body text="black">
    <h2>Eesti autorid raamatukogu nimekirjas:</h2>
    <table border="1" cellpadding ="0" cellspacing="0" width="1024">
     <xsl:for-each select="raamatukogu/autorid">
      <xsl:if test="@paritolu = 'eesti'">
       <xsl:for-each select="autor">
       <tr>
        <td>Eesnimi:</td>
        <td>
         <xsl:value-of select="andmed/eesnimi"/>
        </td>
        <td>perenimi:</td>
        <td>
         <xsl:value-of select="andmed/perenimi"/>
        </td>
        <td>Teoseid:</td>
        <td>
         <xsl:value-of select="teoseid/@arv"/>
        </td>
       </tr>
       </xsl:for-each>
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

XSLT - kolmas

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body text="black">
    <h2>Laenutatud raamatud:</h2>
    <table border="1" cellpadding ="0" cellspacing="0" width="1024">
     <xsl:for-each select="raamatukogu/raamatud">
      <xsl:if test="@saadavus = 0">
       <xsl:for-each select="raamat">
        <tr>
         <td>Pealkiri:</td>
         <td>
          <xsl:value-of select="raamatinf/pealkiri"/>
         </td>
         <td>Lehekülgede arv:</td>
         <td>
          <xsl:value-of select="raamatinf/lkarv"/>
         </td>
         <td>Osakond:</td>
         <td>
          <xsl:value-of select="osakond/@name"/>
         </td>
        </tr>
       </xsl:for-each>
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>