PhoneBook

From EIK wiki

Meeskond

 • Lauri Jansen - wiki, XML, schema, progemine
 • Tanel Jüris - XSLT XML-i, progemine
 • Madis Rääk - XSLT html-i, progemine

Idee

Luua näidisteemades välja pakutud telefoniraamatu teenus kus:

 • kasutaja saab teenuses kontakte lisada ja kustutada
 • kasutaja saab kontaktide nime/telefoninumbri jne abil otsida
 • luua võimalus ühele kasutajale (või erinevatele kasutajagruppidele) maksimumpäringute hulga määramiseks

Kusjuures on olemas ka lisavõimalused:

 • luua võimalus kasutajatel oma kontaktibaase omavahel jagada
 • luua võimalus pakkuda kontaktibaasis leiduvate nimede järgi sobivaid nimesid

XML fail

Ülesande täitmiseks tuleb luua XML fail andmete edastamiseks, selle XML faili skeemifail ning paar kolm sobivat XSL faili loodud XML failis olevate andmete transformeerimiseks HTML formaati ja XML faili formaadi muutmiseks.

XML-il peab olema vähemalt 4 loogilist dimensiooni.

Lisaks tuleb kasutada 3-el dimensioonil attribuute, mis on enamat, kui lihtsalt ID.

XML


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<contacts>
 <contact id="1">
  
  <names>
   <first_name> Mart </first_name>
   <middle_names>
    <middle_name></middle_name>
   </middle_names>
   <last_name> Tamm </last_name>
  </names>
  <addresses default="1">
   <address id="1">
    <country> Eesti </country>
    <county> Tartumaa </county>
    <town> Tartu </town>
    <street> Põllu </street>
    <house_nr> 6 </house_nr>
    <zip_code> 50210 </zip_code>
   </address>
   <address id="2">
    <country> Eesti </country>
    <county> Jõgevamaa </county>
    <town> Palamuse </town>
    <street> Oti Talu </street>
    <house_nr> </house_nr>
    <zip_code> 47292 </zip_code>
   </address>
  </addresses>
  <phones default="1">
   <phone type="landline" id="1"> 7249959 </phone>
   <phone type="skype" id="2"></phone>
   <phone type="mobile" id="3"> 53345699 </phone>
   <phone type="work" id="4"></phone>
   <phone type="other" id="5"></phone>
  </phones>
  <comments></comments>
 </contact>
 
 <contact id="2">
  <names>
   <first_name> Linda </first_name>
   <middle_names>
    <middle_name></middle_name>
   </middle_names>
   <last_name> Kuusk </last_name>
  </names>
  <addresses default="1">
   <address id="1">
    <country> Eesti </country>
    <county> Harjumaa </county>
    <town> Tallinn </town>
    <street> Akadeemia tee </street>
    <house_nr> 28 </house_nr>
    <zip_code> 12300 </zip_code>
   </address>
  </addresses>
  <phones default="3">
   <phone type="landline" id="1"> 6359866 </phone>
   <phone type="skype" id="2"></phone>
   <phone type="mobile" id="3"> 56777521 </phone>
   <phone type="work" id="4"></phone>
   <phone type="other" id="5"></phone>
  </phones>
  <comments></comments>
  
 </contact>
</contacts>

XML schema (XSD)


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="contacts">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="contact">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="names">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="first_name" type="xs:string" />
          <xs:element name="middle_names">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="middle_name" />
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="last_name" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="addresses">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="address">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="country" type="xs:string" />
             <xs:element name="county" type="xs:string" />
             <xs:element name="town" type="xs:string" />
             <xs:element name="street" type="xs:string" />
             <xs:element name="house_nr" type="xs:string" />
             <xs:element name="zip_code" type="xs:unsignedShort" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="default" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="phones">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="phone">
           <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
             <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
              <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
             </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="default" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="comments" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT

Transformeerimine HTML formaati

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>Phone book entries (a-z)</h2>
  <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
	<th>Name</th>
	<th>Address</th>
	<th>Landline</th>
	<th>Mobile phone</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="contacts/contact">
  <xsl:sort select="names/first_name"/>
  <tr>
	<td>
	  <xsl:value-of select="names/first_name"/><xsl:text> </xsl:text> <!-- extra space -->
	  <xsl:value-of select="names/last_name"/>
	</td>
	<td>
	  <xsl:value-of select="addresses/address/country"/>,
	  <xsl:value-of select="addresses/address/town"/>,
	  <xsl:value-of select="addresses/address/street"/><xsl:text> </xsl:text> <!-- extra space -->
	  <xsl:value-of select="addresses/address/house_nr"/>
	</td>
	  <td><xsl:value-of select="phones/phone[@type='landline']"/></td>
	  <td><xsl:value-of select="phones/phone[@type='mobile']"/></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
  </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>


Tulemus, kus on tähestikuliselt järjestatud tabelina nimi, aadress, lauatelefon ja mobiil: Pilt tulemusest http://www.upload.ee/image/2170301/tulemus.png

<html>
 <body>
  <h2>Phone book entries (a-z)</h2>
  <table border="1">
   <tr bgcolor="#9acd32">
    <th>Name</th>
    <th>Address</th>
    <th>Landline</th>
    <th>Mobile phone</th>
   </tr>
   <tr>
    <td> Linda  Kuusk </td>
    <td> Eesti ,Tallinn , Akadeemia tee 28 </td>
    <td> 6359866 </td>
    <td> 56777521 </td>
   </tr>
   <tr>
    <td> Mart  Tamm </td>
    <td> Eesti , Tartu , Põllu  6 </td>
    <td> 7249959 </td>
    <td> 53345699 </td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>


XML faili formaadi muutmine

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 
 <xsl:template match="/">
  <xsl:element name ="contacts">
   <xsl:for-each select="contacts/contact">
    <xsl:element name="contact">
     <xsl:attribute name="id">
      <xsl:value-of select="@id" />
     </xsl:attribute>
    <xsl:copy-of select="names"/>
    
    <xsl:variable name ="default" select="phones/@default" />
    
    <xsl:for-each select = "phones/phone">
     <xsl:if test="$default = @id">
      <xsl:copy-of select="."/>
     </xsl:if>
    </xsl:for-each>
    </xsl:element>
   </xsl:for-each>
  </xsl:element>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


XML, kus on alles ainult nimi ja vaikimisi telefoni number:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<contacts>
 <contact id="1">
  <names>
   <first_name> Mart </first_name>
   <middle_names>
    <middle_name />
   </middle_names>
   <last_name> Tamm </last_name>
  </names>
  <phone type="landline" id="1"> 7249959 </phone>
 </contact>
 <contact id="2">
  <names>
   <first_name> Linda </first_name>
   <middle_names>
    <middle_name />
   </middle_names>
   <last_name> Kuusk </last_name>
  </names>
  <phone type="mobile" id="3"> 56777521 </phone>
 </contact>
</contacts>

Veebiteenus

 • GetUserCount - Tagastab mitu kasutajat on andmebaasis.
 • GetPersonCount - Tagastab mitu kontakti on andmebaasis kõikide kasutajate peale kokku.
 • GetPersonCountByUser - Tagastab mitu kontakti on andmebaasis kindlal kasutajal.
 • AddContact - Uue kontakti lisamine kasutaja külge.
 • UpdateContact - Kontakti info uuendamine.
 • DeleteConcact - Kontakti kustutamine.
 • GetAllPersons - Väljastab kõik listis olevad inimesed.
 • AddCompany - Uue ettevõtte kui kontakti lisamine kasutaja külge.
 • UpdateCompany - Ettevõtte info uuendamine.
 • DeleteCompany - Ettevõtte kustutamine.
 • GetAllCompanies - Väljastab kõik listis olevad ettevõtted.
 • DeleteUser - Kustutab kasutaja.
 • RestoreUser - Taastab kasutaja.
 • GetAllUsers - List kõikidest kasutajatest.
 • RegisterUser - Registreerib uue kasutaja.
 • LoginUser - Logib kasutaja sisse.
 • LogoutUser - Logib kasutaja välja.
 • SearchUser - Tagastab otsingu kasutaja järgi.
 • SearchContactByFirstName - Tagastab otsitud kontakti info eesnime järgi. (Annab ka mitu tulemust kui on sama nimega)
 • SearchContactByMiddleName - Tagastab otsitud kontakti info "teise nime" järgi. (Annab ka mitu tulemust kui on sama nimega)
 • SearchContactByLastName - Tagastab otsitud kontakti info perekonna nime järgi. (Annab ka mitu tulemust kui on sama nimega)
 • SearchContactByPhone - Tagastab otsitud kontakti telefoni numbri järgi.
 • SearchCompanyByName - Tagastab otsitud ettevõtte nime järgi.
 • SearchCompanyByPhone - Tagastab otsitud ettevõtte telefoni numbri järgi.

Lahendus on klientrakenduse all.

Kliendirakendus

Viimane versioon, mida me ka kaitsmisel näitasime: Klientrakendus ja teenus

Log

09.06.2012

 • Viimane versioon teenusest ja klientrakendusest

kuni 20.05.2012

 • Veebiteenuse parandamine ja kliendirakendus
 • Lisaks ka wiki muutmine :)

kuni 30.04.2012

 • Veebiteenusega tegelemine, aga üles sai natuke katki versioon

05.03.2012

 • Kolisime üle korrektsemale aadressile.

03.03.2012

 • XSLT XML transformatsiooni lisamine wikisse.

03.02.2012

 • XSLT html transformatsiooni lisamine wikisse. Viimased lihvimised hinde jaoks.

28.02.2012

 • XML täiendatud/parandatud versioon

27.02.2012

 • XML algne versioon ja wiki valmimine