Ping

From EIK wiki

Sissejuhatus

Ping on arvutivõrkude administreerimise rakendus, millega saab testida, kas mingi kindel host on kättesaadav läbi IP-võrgu ja mõõta, kui kiirelt liiguvad paketid localhosti ja sihtarvuti vahel.

Konsooli avamine

Ava Start menu ning vali run ja trüki cmd

Seaded

Ping käsku on võimalik seadistada järgnevate parameetritega:

-n Arv - Määrab, mitu päringut saadetakse. Vaikimisi saadetakse 4 päringut.

-w Timeout - Võimaldab määrata time-outi (millisekundites). Vaikimisi on time-out 1000 (1 sekund).

-l Suurus - Võimaldab määrata pingi paketi suuruse. Vaikimisi suurus on 32 baiti.

-f - Määrab paketile biti, mis keelab fragmenteerimist. Vaikimisi pingi pakett lubab fragmenteerimist.

Erinevad näited

Kuva kui kiiresti liiguvad paketid localhosti ja IT Kolledži serveri vahel

ping www.itcollege.ee

Tulemiks kuvatakse:

Pinging earl.itcollege.ee [193.40.194.205] with 32 bytes of data:
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=23ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=20ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=22ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=23ms TTL=57
Ping statistics for 193.40.194.205:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 20ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms

Kuva kui kiiresti liiguvad viis 64 baidist paketti localhosti ja IT Kolledži serveri vahel. Time-out on 2 sekundit ja fragmenteerimine on keelatud.

ping -n 5 -w 2000 -l 64 -f www.itcollege.ee

Tulemiks kuvatakse:

Pinging earl.itcollege.ee [193.40.194.205] with 64 bytes of data:
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=21ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=21ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=22ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=21ms TTL=57
Reply from 193.40.194.205: bytes=32 time=21ms TTL=57
Ping statistics for 193.40.194.205:
  Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 21ms, Maximum = 22ms, Average = 21ms

Autor

Carl Rannaberg A32

Kasutatud materjalid