Postfix

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Postfix

Postfixi serveri paigaldamine Fedorale

Tere siin on lühike juhend kuidas paigaldada Postfixi virtuaalkeskonnas fedorale ning testida selle toimimist.

Sissejuhatus

Mis on Postfix?

Postfix on e-kirjade haldus serveri tarkvara mis haldab kasutajate kontosid.


Legend

Meil on väike ettevõte, kes kasutab ühte lokaalset fedora distibutsiooni personali teenindamiseks ekirja teenusega:

Teenuseid haldab ja seadistab süsteemiadministraator üle ssh terminali.

SSH teenuse toimimise kontroll

Et Fedoras kontrollida ssh toimimist tuleb sisestada fedora terminalis järgnine käsk

 $ service sshd status

Kui vastus on, et sshd töötab siis on kõik korras. Vastasel korral tuleb käivitada antud teenus järgneva käsuga.

Teenuste käivitamiseks peab olema terminalis root õigustes, selleks kui kasutaja on sudo grupis siis järgnev käsk

$ SUDO

Kui ei ole aga teab root parooli siis järgnev:

$ su
Password: [root parool]


 # service sshd start

Edasi saate SSH kliendiga oma masinale ligi.

Et edaspidi SSH teenus käivituks automaatselt võite kasutada terminalis järgnevad programmi, et manageerida käivitatavaid teenuseid.

ntsysv

noolega üless/alla liikudes ning tühikuga valikuid tehes saate märkkida mis programmid käivitatakse bootimisel.


Järgneb

Paigaldamine

Installeeri Postfix ja dovecot.

yum install postfix dovecot

Eemalda sendmail

 yum remove sendmail


Kommenteeri sisse ning muuda konfiguratsiooni failis: /etc/postfix/main.cf järgnevad asjad.

mydomain = [your_mail.domen]
myorigin = $mydomaininet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mynetworks_style = host
home_mailbox = Maildir/

Redigeeri faili /etc/dovecot.conf Kommenteeri sisse rida:

mail_location = maildir:~/Maildir 

Käivita teenused

service postfix start
service dovecot start

Seadista Postfix ja dovecot käivituma algkäivitusel (variant 2).

/sbin/chkconfig postfix on
/sbin/chkconfig dovecot on

Testimiseks on esilgu soovitav tulemüür kinni keerata

/etc/init.d/iptables stop

Hiljem tuleks siiski tulemüüri töö taastada ning lubada port 143.


Kontrolli kas töötab!

Kasutatud materjal

http://fedorasolved.org/server-solutions/postfix-mail-server