PowerShell:Info

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<Source lang="powershell"> <#

.SYNOPSIS

  Skript mis küsib kasutajalt arvutinime ning vastavalt arvutinimele väljastab kasutajale arvuti kohta käivat infot.

.DESCRIPTION

  Pärast Skripti käivitamist küsitakse kasutajalt arvutinime (host name). Pärast seda kui skript on teada saanud arvutinime, päritakse see ning
  väljastatakse kasutajale terminali aknasse.


.VERSION

  1.0

.NOTES

  Autor: Janar Märjama, A32
  Testitud Windows 7 Professionali (x86) peal.
 1. >


 1. Kasutajalt arvutinime küsimine

$computerName = Read-Host 'Sisestada arvuti nimi'

 1. Järgnevalt päritakse arvutiinfo

$colItems = get-wmiobject -class "Win32_BIOS" -namespace "root\CIMV2" ` -computername $computerName

 1. Siin toimib samuti arvutiinfo pärimine ning tulemuste ekraanile trükkimine

foreach ($objItem in $colItems) {

   write-host "BIOS'i kharakteristika: " $objItem.BiosCharacteristics
   write-host "BIOS'i versioon: " $objItem.BIOSVersion
   write-host "Build Number: " $objItem.BuildNumber
   write-host "Caption: " $objItem.Caption
   write-host "Code Set: " $objItem.CodeSet
   write-host "Keel: " $objItem.CurrentLanguage
   write-host "Kirjeldus: " $objItem.Description
   write-host "Identifikatsiooni kood: " $objItem.IdentificationCode
   write-host "Installeeritud keeled: " $objItem.InstallableLanguages
   write-host "Installatsiooni aeg: " $objItem.InstallDate
   write-host "Keele väljaanne: " $objItem.LanguageEdition
   write-host "Nimekiri keeltest: " $objItem.ListOfLanguages
   write-host "Tootja: " $objItem.Manufacturer
   write-host "Nimi: " $objItem.Name
   write-host "Other Target Operating System: " $objItem.OtherTargetOS
   write-host "Primaarne BIOS: " $objItem.PrimaryBIOS
   write-host "Väljalaske kuupäev: " $objItem.ReleaseDate
   write-host "Serial'i number: " $objItem.SerialNumber
   write-host "SMBIOS BIOS Versioon: " $objItem.SMBIOSBIOSVersion
   write-host "SMBIOS Major Versioon: " $objItem.SMBIOSMajorVersion
   write-host "SMBIOS Minor Versioon: " $objItem.SMBIOSMinorVersion
   write-host "SMBIOS Present: " $objItem.SMBIOSPresent
   write-host "Tarkvara elemendite ID: " $objItem.SoftwareElementID
   write-host "Tarkvara elementide staatus: " $objItem.SoftwareElementState
   write-host "Staatus: " $objItem.Status
   write-host "Operatsioonisüsteem: " $objItem.TargetOperatingSystem
   write-host "Versioon: " $objItem.Version
   write-host

}