PowerShell: Automaatne skoobi seadistamine Windows Serveris

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<Source lang="powershell">

<#

.SYNOPSIS

Skript seadistab Windows Serveri DHCP skoobid automaatselt ära.

.DESCRIPTION

 Skript võtab aluseks aadressi 192.168.0.0/24 ja teeb sellest 10 erinevat skoopi. Eelvimane number muutub sammuga 5 alustades numbrist 0 ning see 
 eristab skoope omavahel andes nendele nime. Viimane number muutub vahemikust 1-100 ja see jääb hoste-i osaks mida laenutatakse välja.
 Default gateway määratakse igale skoobile lõpuga 254. DNS-iks saab staatiliselt igale skoobile aadress 212.7.7.132.
 Sript tõmbab oma tööks vajaliku lisa mooduli internetis alla, lisab selle powershelli ja kustutab alla tõmmatud faili automaatselt ära. 

.NOTES

 Autor: Kullo-Kalev Aru - õpperühm A21
 Versioon: 1.0
 Muutmise kuupäev: mai 2012. a. 

.LINK (kasutatud materjalid)

 * Kogu internet 
 

  1. >


  1. See osa siin võtab kasutusele vajaliku lisa mooduli
  2. if((get-command New-DHCPScope*).Count -lt 1){

$storageDir = $pwd

$webclient = New-Object System.Net.WebClient

$url = "http://enos.itcollege.ee/~kuaru/ajutised/Microsoft.DHCP.PowerShell.Admin.psm1"

$file = "$storageDir\Microsoft.DHCP.PowerShell.Admin.psm1"

$webclient.DownloadFile($url,$file)

Import-Module .\Microsoft.DHCP.PowerShell.Admin.psm1

Remove-Item .\Microsoft.DHCP.PowerShell.Admin.psm1

  1. }  1. See osa siin arvutab skoobid ja lisab nad Windows Serveri DHCP servelile

for ($c=0; $c -le 5; $c+=5){

New-DHCPScope -Server srv1.demo.local -Address 192.168.$c.0 -SubnetMask 255.255.255.0 -Name skoop$c

Add-DHCPIPRange -Server srv1.demo.local -Scope 192.168.$c.0 -StartAddress 192.168.$c.1 -EndAddress 192.168.$c.100

Set-DHCPOption -Owner srv1.demo.local/192.168.$c.0 -OptionID 003 -DataType IPADDRESS -Value "192.168.$c.254"

Set-DHCPOption -Owner srv1.demo.local/192.168.$c.0 -OptionID 006 -DataType IPADDRESS -Value "212.7.7.132" -Force }