PowerShell: Karel Niine, Kodutoo.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<source lang="powershell">

<# .SYNOPSIS

  See skript väljastab kõik print sündmused nende toimumise aja ja omaniku.

.DESCRIPTION

  Skript võtab eventlogist välja kõik print sündmused ning väljastab need ekraanile või kui
  on määratud fail,siis faili. CSV kujul, eraldajaks on ";"
  Parameetriteks on võimalik anda;
  -fail failinimi.csv
  -algus 10/10/11 - ennem (before)
  -lopp 10/10/11 - pärast (after)

.EXAMPLE

  kodutoo.ps1 -fail print_log.csv -algus 11/11/11 -lopp 1/1/11

.VERSION

  0.1

.NOTES

  Autor: Karel Niine
 1. >

param(

 [string]$Algus="algus",
 [string]$Lopp="lopp",
 [string]$Fail="fail"

)

 1. Esimene rida

$esimeneString="Aeg;Kasutaja;Printer;Lehtede_arv;Dokumendi Nimi";

 1. kui faili parameetrit ei ole antud siis prindime lihtsalt tiitelrea

if($Fail -eq "fail"){

  write-host $esimeneString;

}else{

  $stream = [System.IO.StreamWriter] $Fail
  # kirjutame esimes rea faili
  $stream.WriteLine($esimeneString);  

}

 1. Kontrollime kas on Algus ja lõpp antud

if($Lopp -ne "lopp" -and $Algus -ne "algus"){

  $PrintEvents = Get-EventLog -log System -entrytype Information -after $Lopp -before $Algus | Where-Object{$_.EventID -eq "10"}

}elseif($Lopp -ne "lopp" -and $Algus -eq "algus"){

  $PrintEvents = Get-EventLog -log System -entrytype Information -after $Lopp | Where-Object{$_.EventID -eq "10"}

}elseif($Lopp -eq "lopp" -and $Algus -ne "algus"){

  $PrintEvents = Get-EventLog -log System -entrytype Information -before $Algus | Where-Object{$_.EventID -eq "10"}

}else{

  # korjame systeemist kõik print eventid else if
  $PrintEvents = Get-EventLog -log System -entrytype Information | Where-Object{$_.EventID -eq "10"}

}

 1. iga objekti kohta

foreach ($objEvent in $PrintEvents) {

   $reaString=$objEvent.TimeWritten.ToString()+";"+$objEvent.ReplacementStrings[2]+";"+$objEvent.ReplacementStrings[3]+";"+$objEvent.ReplacementStrings[6]+";"+$objEvent.ReplacementStrings[1]
   # Kontroll kas salvestame või v2ljastame
   if($Fail -ne "fail"){
    $stream.WriteLine($reaString);
   }else{
    write-host $reaString;  
   }

}

 1. kui on antud faili parameeter tuleb peale avamist ka kinni panna.

if($Fail -eq "fail"){

}else{
  $stream.close();

}