PowerShell: Märt Lindre, find files.ps1

From ICO wiki

Ülessanne

Loo skript mis otsib etteantud laiendiga faile, etteantud kataloogist

Skript

# Skript otsib etteantud kataloogist teatud laiendiga faile ja kui kasutaja soovib siis need kustutatakse
# Kasutajalt küsitakse,kus kataloogist otsida
# Kasutajalt küsitakse millise laiendiga faile otsida
# Kasutajalt küsitakse kas leitud failid kustutada
# Tulemus salvestatakse faili
# Märt Lindre, AK31, 2012 ITCOLLEGE
# 
$kataloog = $args[0]
  if (! $kataloog) {
    $kataloog = Read-Host "Millisest kataloogist otsida sellise laiendiga faile?"
}

$faililaiend = Read-Host "Faililaiend paluks" 
  $list = Get-ChildItem $kataloog -recurse | where {$_.extension -eq "."+$faililaiend} 
    $list |ft -auto Directory,PSChildName >> C:\kustutatud.log  
 
Write-Host "Faile laiendiga .$faililaiend otsiti kataloogist: $kataloog"
if($list.Count -gt 0){
  foreach ($i in $list){ #faile näidatakse ükteise all
  Write-Host $i
}
[string]$sisend = $(Read-Host "Kas soovite neid faile kustutada? [Yes või No]")
  if(($sisend -eq "Yes") -or ($sisend -eq "Y")){
    $list | Remove-Item
Write-Host "Failid on kustutatud"
}else{
Write-Host "Ei kustutatud"
}
}else{
Write-Host "Kataloogist: $kataloog ei leitud faile laiendiga .$faililaiend"
}