PowerShell: Paigaldatud tarkvara skript

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

<Source lang="powershell">

 1. Kristjan Karu ISa-21
 2. Powershell skript
 3. Annab nimekirja tarkvarast, mis on arvutisse paigaldatud läbi
 4. "Windows Installer" programmi ning saadab antud tulemuse mailile


 1. Otsib ülesse kõik tarkvara ning väljastab antud tabeli veerude nimetuste järgi log faili

$installed = get-wmiobject "Win32_Product" -namespace "root\CIMV2" | format-list -property name, description, vendor, version, installdate, installlocation

 1. Tulemuse suunamine faili

$installed >> ".\install.log"

 1. Tulemuse saatmine maili peale
 1. SMTP serveri määramine

$smtpServer = “mail.estpak.ee”

 1. Scripti kausta määramine

$scriptDirectory = Split-Path -Path $MyInvocation.MyCommand.Definition -Parent

 1. Teeme uue muutuja kus määrame install.log'i asukoha

$fileName = $scriptDirectory + "\install.log"

 1. Uue kirja loomine koos manusega

$msg = new-object Net.Mail.MailMessage $att = new-object Net.Mail.Attachment($fileName)

 1. SMTP serveri määramine

$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)

 1. Kirja saatja

$msg.From = “test@test.com”

 1. Kirja saaja

$msg.To.Add(”kristjankarukas@gmail.com”)

 1. Kirja pealkiri

$msg.Subject = “Installitud tarkvara”

 1. Kirja sisu

$msg.Body = “Windows installeri kaudu tehtud paigaldused”

 1. Kirja manused

$msg.Attachments.Add($att)

 1. Kirja saatmine läbi SMTP serveri

$smtp.Send($msg)

 1. Manuse vabastamine uuesti kasutamiseks

$att.dispose()