PowerShell: Rene Pärnpuu, Printerid.ps1

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Kirjeldus

Skript otsib lokaalsest arvutist ülesse kõik installeeritud printerid ja shareb kõikidele kasutajatele antud arvutis. gwmi win32_printer leiab kõik installeeritud printerid ning tänu filtrile võtame ainult lokaalsed. foreachiga laseme kõik printerid läbi ja tekitame sharename. Sharenamega probleemide vältimiseks asendame tühikud ja imesümbolid märgiga '_'

Skript

$printerid = gwmi win32_printer -filter "local='$true'" foreach ($printer in $printerid) {

  $nimi = $printer.Name
  $chars = ':', '?', '/', '\', '*', '<', '>', '|', '"', ' '
  foreach ($char in $chars) {
  while ($nimi.Contains($char)) {
   $nimi = $nimi -replace $char,'_'
   }
  }
  IF ($printer.ShareName -eq $Null)
  {
  $printer.ShareName = "share_$nimi"
  }
  IF (!$printer.Shared)
  {
  $printer.Shared = "True"
  }
  $shareStatus = $printer.Shared
  $shareName = $printer.ShareName
  "Printer: $nimi"
  "Shared: $shareStatus"
  "ShareName: $shareName" }