PowerShell: Riti Ruul, PowerShell Kodutoo Ruul.ps1

From ICO wiki
<#

.SYNOPSIS
   Skript otsib etteantud sõne etteantud failidest My Documentside alt
.DESCRIPTION

.VERSION
    0.1
.NOTES
    Autor: Riti Ruul(AK31)
#>

#SÕNE MÄÄRAMINE
$sõne = Read-Host "Palun sisesta otsitav sõna või lühend!"
#Write-Host "Otsime Sõne: $sõne" 

#KATALOOGI MÄÄRAMINE
$kaust = $args[0]
if (! $kaust) {
 $kaust = Read-Host "Millisest kataloogist antud sõna otsime? (Nt.C:\Documents and Settings\Arvuti\My Documents)"
}
#Write-Host "Sõne otsime kataloogist $kaust "

#SKRIPTI ÜLESANNE
Write-Host "Otsime Sõne: $sõne Kataloogist $kaust!"

#MILLISTE FAILITÜÜPIDE SEEST OTSIME?
 $tulemus = Get-ChildItem -Path $kaust -Recurse -Include *.doc, *.pdf,*.txt, *.xls | Select-String "$sõne" 
 #| Split-Path $kaust
 #$select = Get-Item $tulemus | 
 #| Get-Content -Path $kaust
  
#VÄLJUNDI KUVAMINE .*TXT FAILI
$salvestamine = Read-Host "Kuhu salvestame tulemuse? Näiteks: C:\Documents and Settings\Arvuti\My Documents"

#Väljastame tulemuse.
$tulemus | Out-File -filepath $salvestamine -Append -encoding UTF8
Write-Host "Tulemus on salvestatud faili, asukohaga $salvestamine"