PowerShell: Tarmo Trumm,Kustutame x-päeva vanad failid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 • Skript otsib etteantud kaustast ja selle alamkaustadest üles vajaliku laiendiga failid mis on x päeva vanad ja võimaldab need ära kustutada.

Kustutame(.laiend).ps1

# Skript mis kustutab mingi kindla laiendiga failid mis on x päeva vanad
$Asukoht = "C:\Users\peeter/allalaadimised" #Failide asukoht
$P2evavana = "-7"               #Mitu päeva vanad failid(- peab ette jääma)
$Laiend = "*.torrent"             #Mis laiendit tahad kustutada

 
$T2nanep2ev = Get-Date
$DatetoDelete = $T2nanep2ev.AddDays($P2evavana)
$Files = Get-ChildItem $Asukoht -include $Laiend -recurse | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $DatetoDelete } |

#Teavitame kasutajat millised failid kustutatakse
ForEach-Object {Write-Host Kustutamisele fail $_.name -foregroundcolor red}

#Küsime kasutajalt kas ta tahab ikka need failid kustutada
$continue = Read-Host -Prompt "Kas oled nõus need failid kustutama? (jah / ei)";
switch($continue ){
	"jah" {Get-ChildItem $Asukoht -include $Laiend -recurse | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $DatetoDelete } |Remove-Item}
	"ei" {out-null}
}