PowerShell: Vladimir Kolesnik, maluCheck

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Kodu 1

#*****************************************************************
#
#  Skripti nimi: malu_check.ps1
#  Versioon: 1.0
#  Autor: Vladimir Kolesnik
#  Kuupäev: 17. mai, 2011
#
#  Selgitus: Antud skript kuvab kõike protsesse, mille mälu on üle 1MB
#  ja vormistab sisend faili HTML kujul 
#
#*****************************************************************

# Võtame protsesside nimekirja
Get-Process |

# Võtame ainult neid protsesse, kus mälu on üle 1MB
Where-Object {$_.WS -ge 1048576} |

# Sorteerime suuremast väiksemaks
Sort-Object WS desc |

# Vormistame HTML kujul C:\WWW\ kaustas, ning kuvame ainult name, working setting, path(asukoht) ja CPU
convertto-html -property Name,WS,Path,CPU > C:\WWW\malu_check.html