Praktikum VR 2.4 OOP meeldetuletus

From ICO wiki

Erinevad ülesanded, mida lahendada

Ülesanded

Mootorsõiduk

Loodavad väljad on nähtavad ainult alamklassides. Testi loodud meetodeid.

 • Muutujad
  • Kiirus (vaikimisi 0)
  • MaxKiirus (vaikimisi 20)
 • Konstruktor(int maxkiirus) – määratakse max kiirus
 • Meetodid
  • Kiirenda() lisab kiirusele 10
  • Kiirenda(int kiirus) lisab kiirusele parameetri kiirus väärtuse ja kontrollib kas max kiirus on käes. Kui nii siis kiirus sellest suuremaks ei muutu.
  • Stop() kiirus läheb nulli
  • Hetkeseis() tagastab tekstina mootorsõiduki hetkeseisu (sõidab kiirusega x või seisab)
  • ToString() panna väljastama Hetkeseis() poolt tagastatavat teksti
 • Auto pärib klassilt Mootorsõiduk
 • Muutujad
  • Uksed avatud (vaikimisi false)
 • Konstruktor annab baasklassi konstruktori abil ette max kiiruseks 100

Meetodid

  • AvaUksed() sõiduk peatatakse, uksed avatakse
  • SulgeUksed() sulgeb uksed
  • Kiirenda(int kiirus) kirjutab üle baasklassi meetodi, kontrollib enne kiirendamist kas uksed on avatud ei saa kiirendada.
  • Hetkeseis() tagastab tekstina auto hetkeseisu (uksed avatud, sisab või sõidab kiirusega x)
  • ToString() panna väljastama Hetkeseis() poolt tagastatavat teksti
 • Veoauto pärib klassilt Auto
 • Muutujad
 • Kallutab (vaikimisi false)

Konstruktor annab baasklassi konstruktori abil ette max kiiruseks 70

 • Meetodid:
  • HakkaKallutama() sõiduk peatatakse, hakkab kallutama
  • Kiirenda(int kiirus) kontrollida kas toimub kallutamine kui nii siis ei kiirenda kui kallutamist ei toimu siis kiirendada
  • Hetkeseis() tagastab tekstina auto hetkeseisu (kallutab, uksed avatud, sisab või sõidab kiirusega x)
  • ToString() panna väljastama Hetkeseis() poolt tagastatavat teksti

Midagi Juua

Loo liides(interface) ning kirjelda meetod Joo(), realiseeri kaks klassi(näites Kohvijooja, Teejooja), mis implementeerivad antud liidest.

Kasuta liidest objektide loomisel ILiides = new MinuObjekt(); Kas see toimib? Miks?

Dialoog

Loo liides ning kirjelda meetodid, tutvustaEnnast ja ytleMidagi.

Loo klassid, mis implementeerivad antud liidest näiteks Inimene ja Loom.

Loo eraldi staatiline klass, ning sinna sisse meetod. Meetodi nimi võib olla dialoog. Meetodisse saab anda kaasa kõiki objekte, mis implementeerivad loodud liidest. Meetodi sees kutsutakse välja mõlema objekti tutvustaEnnast meetod ning tekib nö dialoog.

Milline erinevus on staatiliste ja mittestaatiliste klasside vahel?

Uudis

Klass Uudis

 • Muutujad
  • Pealkiri
  • Sissejuhatus
  • Sisu
  • Avaldatud(Kui uudis on loodud täna, tagastab ainult kellaaja, kui eile, siis tagastab Eile koos kellaajaga ning muul juhul kuupäeva vormis näiteks 23:59 26.02.2013)

Alamklass Videouudis

 • Muutujad
  • Videoaadress
  • Videopealkiri
  • Videoautor

Lahendus

Siia ilmub mootorsõiduki ülesande lahendus

Mootorsõiduk