Praktikum VR 2.5 Päringud Andmebaasist

From ICO wiki

Käsi hoitud tegevus

 • Luua lihtne andmebaas, mis võimaldab hoida infot erinevate mobiilsete seadmete kohta.Loo andmete ligipääsukiht, mis võimaldaks päride mobiiltelefonide kohta infot ja neid lisada. Salvesta töö, kuna järgmises praktikumis läheb seda vaja :)

Loo LINQToSQL vahekiht. Teosta andmebaasist päringud ja lisa andmebaasi andmeid.

Andmebaasi genereerimiseks vajalik skript

 • Andmebaasi andmete lisamine
  • Brand tabelisse
  • OpSystem tabelisse
  • Device tabelisse
 • Andmete pärimine
  • Brand tabelist kõik brändid
  • Brand tabelist kõik brändid,
  • mis ei ole kustutad (DeletedOn)
  • OpSystem tabelist kõik operatsioonisüsteemid,mis ei ole kustutatud ja sorteeridatulemused tähestikulises järjekorras
  • Kõik seadmed, millel on resolutsioonsuurem kui x, y.
  • Kõik seadmed, mis ei ole kustutatud ning päringus kontrollida, et seotud Bränd ja OPsystem poleks samuti kustutatud.
  • otsing, mis otsib seadet Brandi, operatsioonisüsteemi alusel
  • otsing, mis otsib seadet nime järgi.
  • otsing -> sisendiks on otsisõna.


 • Andmete muutmine
  • Konkreetse seadme andmete muutmine.
  • Kõikide seadmete ja sellega seotud brändide ning opsystemide kustutamine
  • kõikide seadmete ja sellega seotud brändide ning opsystemide taastamine.

Käsi_mittehoitud tegevus

 • Loo andmebaas, mis võimaldab hoida kohvikute (kontakt) infot
 • Loo veebiteenus, mis võimaldab:
  • saada kohvikute nimekirja
  • saada kohvikute nimekiri nime osa alusel
  • lisada uue kohviku info

Mul_on_igav_teeks_ka_midagi tegevus

 • Lisa andmebaasi võimalus kohvikute kohta kommentaaride hoidmise võimalus
 • Lisa veebiteenusele kohviku kommentaaride haldamise võimekus
 • Lisa veebiteenusele võimalus saada kohvikute nimekiri geograafiliste koordinaatide ja kauguse alusel