Printerite haldus Windows 7 operatsioonisüsteemis

From EIK wiki

Sissejuhatus

Hõlbustamaks erinevate seadete lisamist ja nendega manageerimist on Microsoft Windows 7 kasutusele võtnud uue lahenduse nimega Devices and Printers. Sõltuvalt seadmetest võimaldab Devices and Printers teha mitmeid erinevaid ülesandeid, kuid nendest peamised võiksid olla:

 • Kuvab kõik välised seadmed ja printerid, mis on ühendatud arvutiga.
 • Võimaldab lisada uusi seadmeid ja printereid.
 • Kontrollida kas seade on ühendatud ja toimib korralikult.
 • Detailne info seadmete kohta.
 • Näha mida vastava seadmega teha saab.

Kõik eelnevat võib uurida arusaadavast ja lihtsat kasutajaliidest, millest pilt on ära toodud allpool: Image: 900 pixelsLisaks "Devices and Printers" lahendusele saab printerite haldamiseks kasutada ka "Print Managmenti". See on peamiselt mõeldud kasutamaks juhtudel kui tuleb sama aegselt manageerida suuremat hulka printereid.
Image: 900 pixels
Kodukasutajale on kindlasti mugavam ja ratsionaalsem kasutada Devices and Printers lahendust.

Printerite paigaldamine Windows 7

USB ühendusega printerid

Kõige lihtsamaid ühendamise viise. Windows 7 saab automaatselt aru, et seade on ühendatud, leiab üles konkreetsele seadmele vajaliku draiveri ning installeerib selle. Suurel enamusel juhtutest on peale seda printer kasutamisvalmis.

Vanemate ühendustega printerid

Vanemate ühendusetega(LPT, COM) printereid automaatselt tuvastada ei suudeta. Peale printeri ühendamist arvutiga tuleb valida "Start menüü- Devices and Printers" avanenud aknas valime "Add a Printer" ja uues avanenud aknas "Add a local printer". Valime rippmenüüst pordi, kuhu printer on ühendatud ja liigume "Next" järgmisele lehele. Leidmaks ühendatud printerile sobiv draiver, tuleb märkida oma printeri mark ja mudel. Juhul kui ühendatud printerit nimekirjas pole, saame sealt draiveri otsimiseks kasutada ka Windowsi serverit("Windows Update") või printeriga kaasatulnud andmekandjat("Have Disk"). Järgnevatel akendel võime muuta printeri nime, lubada printeri jagamist läbi enda arvuti(ja üle võrgu) ning printida test lehekülg. Printer peaks nüüd olema kasutamisvalmis.

LAN, WLAN ja Bluetooth printerid

Printerid, mis on eelnevalt võrgus või on Bluetooth ühendust kasutades tuvastatavad ühendatakse järgnevalt. "Start menüü- Devices and Printers" avanenud aknas valime "Add a Printer" ja uues avanenud aknas "Add a network, wireless or Bluetooth printer".Järgnev aken kuvab meile ülesleitud printerid, kui soovitud nimega printer on nimekirjas siis vali see ja klikki "Next". Juhul kui printer nimekirjas puudub ja tead otsitava printeri asukohta, nime või TCP/IP aadressi, vali "The printer that I want isn`t listed" ja püüa ühendada manuaalselt. Kui ka see ei toimi siis tuleks ülevaadata võrguühendused ja printer ise. Kui aga toimib, siis lõpeta wizard ja printer peaks olema kasutamisvalmis.

Printerite haldamine Windows 7

Kasutades Devices and Printersit

Üldisem

Image: 900 pixels
Devices and Printers üleval asuv tööriba võimaldab meil teha järgnevat:

 • "Add a device" võimaldab lisada arvutile väliseadme.
 • "Add a printer" võimaldab lisada printeri, juhendatud üleval pool.
 • "See what`s printing" avab akna, kus on võimalik näha, mida prinditakse, kui palju ja mis järjekorras.
 • "Manage default printers" laseb määrata milline või millised on peaprinterid.
 • "Printer server properties"Printerite poolt kasutatava serveri või arvuti printimisseaded.
 • "Remove device" võimaldab eemaldada arvutist väliseadme või printeri.

Topelt klikkides Devices and Printers alaosas näidatavatel printeri ikoonidel, avaneb infoleht konkreetse printeri kohta:
Image: 900 pixels
Siin saame teada, millega konkreetne printer tegeleb, seadistada printimisvalikuid ja seadistada ka printerit ennast.

Default printerite automaatne muutmine

Windows 7 oskab automaatselt muuta default printerit, väga mugav kui liikuda tihti ühest võrgust teise, näiteks koduvõrgust töövõrku. Selleks tuleb "Devices and Printers" menüüs valida "Manage default printers".
Image: 900 pixels
Avanenud menüüs tuleb teha aktiivseks "Change my default printer when I change network". Valida all pool olevates kastides("Select network" ja "Select printer") kasutatav võrk ja selles võrgus kasutatav printer ning kinnitamiseks klikata "Add". Nüüd peaks näiteks kodust tööle minnes automaatselt muutuma printer kuhu prinditavad failid saadetakse.

Printerite jagamine

Windows 7 pakub võimalust jagada enda printerit üle võrgu ka teiste kasutajatega. Kõige pealt tuleb selleks kontrollida, kas failide ja printerite jagamine on lubatud, selleks minna "Control Panel- Network and Internet- Network and Sharing Center- Advanced Sharing Settings" ja seal peab olema aktiveeritud "Turn on file and printer sharing". Peale seda teeme parem klikki Devices and Printers asuval printeril, mida jagada soovime ja valime "Printer Properties", samasse kohta jõuame ka juhul kui konkreetse printeri infolehel valime "Cuztomise your printer" . Järgnevalt avanenud lehel valime ülevalt "Sharing"
Image: 900 pixels
Teeme linnukese kasti "Share this computer" anname printerile võrgus nähtava nime ja mõistik oleks panna linnuke ka kasti "Render print jobs on client computers", mis ei lase printimistööde protsessimisega koormata enda arvutit. Pärast "Apply" vajutamist peaks olema printer võrgus leitav ja kasutatav vastavalt eelpool toodud juhistele.

Printerite kasutamise aja piiramine

Windows7 pakub võimalust piirata printerite kasutamisaega, võib osutuda vajalikuks, et näiteks välistada isiklike asjade printimist väljaspool tööaega. Teeme parem klikki Devices and Printers asuval printeril, mida piirata soovime ja valime "Printer Properties", samasse kohta jõuame ka juhul kui konkreetse printeri infolehel valime "Cuztomise your printer" Järgnevalt avanenud lehel valime ülevalt "Advanced"
Image: 900 pixels
Aktiveerime "Available from"lahtri ja määrame aja, millal on võimalik printerit kasutada. Lisaks sellele saame samas aknas seada ka prioriteeti, mille abil saab lubada valitud arvutitel ennem printida.

Printerite turvalisus

Windows 7 määrata kasutja gruppe, kellel on erinevad õigused kasutamaks printerit.Teeme parem klikki Devices and Printers asuval printeril, mille kasutaja õigusi muuta soovime ja valime "Printer Properties", samasse kohta jõuame ka juhul kui konkreetse printeri infolehel valime "Cuztomise your printer" Järgnevalt avanenud lehel valime ülevalt "Security"
Image: 900 pixels
Antud menüüs on meil võimalik määrata, kellel on õigus ainult printida, kellel õigus muuta printeri seadeid, kellel õigus manageerida dokumentidega ja kes saab eriõigused.

Kasutades Print Managmenti

Juhul kui on kasutuses suurem hulk printereid ja ka print serverid, mida on vajadus jälgida ja seadistada on mõistlik kasutada Print Managmenti. Selle abil on võimalik saada ülevaade hetkel printivatest printeritest, print serveritest, nende töödest, kasutatavatest draiveritest, portidest ja toetavatest vormidest. Samuti on võimalik luua uusi print servereid ja liita sinna printereid.

kasutatud veebilehed ja koostaja

http://technet.microsoft.com/et-ee/default%28en-us%29.aspx
http://www.techtalkz.com/windows-7/
http://www.windows7update.com/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help

Alvar Teearu AK21