Problem Steps Recorder

From EIK wiki

Problem Steps Recorder

Problem Steps Recorder'it on võimalik kasutada arvutis tehtavate sammude automaatseks üles võtmiseks, lisada iga kliki kirjeldamiseks tekstikommentaari ja stoppkaadri ekraanist. Kui kõik sammud on üles võetud, on need võimalik salvestada faili, mida juba saab kasutada tehniline tugi.

*Märkus: Sammude üles võtmisel ei salvestata seda, mida klaviatuuril sisestatakse. Kui probleemi seisukohalt on see, mis sisestatakse, tähtis on klahvikombinatsioonid võimalik kirja panna kommentaaridesse. Mõned programmid, näiteks tervet ekraani kasutavad mängud ja programmid, ei pruugi salvestuda täpselt nii nagu soovitud.

Sammude üles võtmine ja seivimine

1. Ava PSR, vajutades Start menüü nupule ja kirjutades sealsesse otsinguaknasse psr, tulemuste nimekirjast valida psr.

1.png

2. Avanenud PSR aknas, vajutada "Start Record". Nüüd salvestab programm iga hiire vajutuse. Viia läbi sammud, mis viivad probleemini.

2.png

3. Lõpetamisel vajutada "Stop Record".

3.png

4. Automaatselt avaneb salvestamise aken, kuhu on võimalik sisestada salvestatava faili nimi (fail salvestatakse pakitud kujul, .zip faililaiendiga).

4.png

Salvestatu vaatamiseks tuleb avada .zip fail ja topeltklõps selles sisalduval veebidokumendil, mis avaneb uues brauseriaknas.

5.png

Raporti saatmine meiliga

Pärast raporti salvestamist .zip faili vajutada küsimärk ja nool alla nuppu ning sealt valida "Send to E‑mail recipient". See avab uue meili, millele on manuseks seatud raportiga .zip fail, vaikimisi meilikliendiks seatud programmis.

Psr6.png

Sammude kommenteerimine

Sammude üles võtmise ajal on võimalik lisada kommentaare, selleks tuleb pärast "Start record" nupu aktiveerimist vajutada nupule "Add Comment". See võimaldab teatud ala ekraanil selekteerida ja vastavasse aknasse ka kommentaar kirjutada.

Psr7.png Psr8.png

Seadete muutmine

Seadete muutmiseks valida küsimärk ja nool alla nupp ning sealt "Settings".

Psr9.png

Järgnevast aknast on võimalik määrata järgnevat:

Output Location- võimaldab määrata vaikimisi salvestuskoha .zip failide jaoks, kui ei soovita, et iga kord seda eraldi küsitaks.

Enable screen capture- võimaldab sisse ja välja lülitada ekraani stoppkaadrite võtmise, kasulik siis kui ekraanil on konfidensiaalset infot.

Number of recent screen captures to store- vaikimisi on suuruseks seatud 25, seda on võimalik suurendada või vähendada. See tähendab kui raporti tegemise ajal võeti 30 ekraani stoppkaadrit, läksid neist 5 tükki kaotsi, sest PSR salvestab neid ainult nii palju, kui siin seades on valitud, seega on oleks vajalik võetavate kaadrite arvu suurendamine.

Psr10.png


Kasutatud materjal: [1] [2] [3]

Koostanud Juhan Liiva A21