Process Explorer

From EIK wiki

Ülevaade

Process Explorer on tasuta arvuti programm Microsoft Windowsile.

Process Explorer on süsteemide jälgimis ja uurimis programm. Tegemist on suhteliselt sarnase programmiga Windows Task Managerile, kuid Process Exploreril on rohkem erinevaid võimalusi informatsiooni kogumiseks kasutaja arvutist. Seda on samuti võimalik kasutada tarkavara silumise või süsteemi probleemide lahendamisel.


Pilt1.jpg

Pilt1.5.jpg

Tutvustus

Krpajuma2.jpg


Kõigepealt tuleb vajutada 'show lower panel' nagu ülemisel pildil näidatud. Seejärel Process Exploreri aken koosneb kahest osast. Ülemine osa näitab alati hetkel aktiivseid olevaid protsesse. See mida alumine osa näitab oleneb sellest, mis on valitud Process Exploreris. Kui on valitud 'handle mode' siis on võimalik näha, mis teed on üleval valitud protsessil hetkel lahti, kui valitud on 'DLL mode' siis on võimalik näha DLL'le ja mälu faile, mis on protsessi poolt laetud. Process Exploreriga on kõik vajalik info võimalik saada kätte väga kiiresti ja mugavalt.


Krpajuma3.jpg

Võimalused

Ikooni kirjeldus ja kompanii nimi

Kiire ja lihtne võimalus saada informatsiooni arvutil jooksvate protsesside kohta. Selle leiab põhiaknast, valitud protsessi rea lõpust.

Krpajuma5.jpg

Protsess pausile panna

Meeldiv võimalus on panna pausile protsesse, mis arvutis hetkel käivad. Selleks tuleb lihtsalt valida millist protsessi on soov pausile panna, teha parem click ja valida 'suspend'. Kui on soov paus maha võtta, siis teha täpselt samamoodi nagu ennem ainult et nüüd valida 'resume'.

Krpajuma6.jpg

Protsessiga ühendatud akna esile tõstmine

Lihtne ja mugav võimalus esile tuua protsesseiga ühendatud aken. Selleks tuleb teha valitud protsessil parem click ning valida 'window' ja 'bring to front'.

Krpajuma7.jpg

Protsessi puu täielik tapmine

Selleks tuleb valida protsess, teha parem click ja valida 'kill process tree', peale seda küsitakse kas oled ikka kindel jaatava vastuse korral on tapmine õnnestunud.

Pilt8.jpg

Protsesside tähtsuse muutmine

Samuti on võimalus muuta protsesside tähtsust, selleks tuleb teha valitud protsessil parem click ja valida 'set priority' ning peale seda avaneb võimalus muuta protsessi tähtsust.

Pilt9.jpg

Target süsteem

Kui käib mingi programm, aga ei leia seda ülesse Process Explorerist, siis target süsteem võimaldab kiirelt selle üles leida, lihtsalt lohistada see soovitud akna peale ja Process Explorer leiab selle jooksvate protsesseide nimekirjast üles.

Pilt10.jpg

Kokkuvõtte

Process Explorer on väga kasulik programm, mis muudab kõigi kasutajate elu kergemaks. Pealekauba on tegemist ka tasuta programmiga, mis asendab vanat ja aegunud Task Manageri suurepäraselt.

Kasutatud materjalid

Autor

Kristjan Pajumaa A22