Prototüübi retsensioon meeskonnale Infoseire

From ICO wiki

Prototüübi retsensioon meeskonnale Infoseire


Infoseire projekti eesmärgiks on teha rakendus, mis võimaldab kiirelt hinnata online-uudiste teksti sisu. Hinnangu andmiseks kasutatakse EKI loodud emotsioonidetektori tarkvara, mis peaks hindama tekstilõigu positiivsust, negatiivsust või neutraalsust. EKI lehel seda tarkvara proovides jääb mulje, et kuigi tulemuste tase on kõikuv, siis enamikel juhtudel suudab see tõesti artikli emotsioonile pihta saada.

Prototüüpi käivitades avanev esmamulje on kena. Erinevate tabide vahel navigeerimine toimib kenasti ja kõik aknad avanevad. Tekst ja värvilahendused on silmale mugavad. Tekstikastidel hiirt peal hoides tuleb nähtavale abistav tekst. Miinuseks võib pidada, et akna suurust vähendades ei paigutu tekst ümber, vaid osa jääb lihtsalt nähtamatuks.

Kahjuks funktsionaalsust testida veel ei saa. Programmi koodi vaadates on näha, et andmebaasiga on juba tegeletud. Kood on hästi vormistatud ning kommenteeritud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tugev algus on tehtud. Veidi nokitsemist veel ja tarkvaramaailma saabub uus täht.