Puppet seadistamine Ubuntu süsteemis

From EIK wiki

Puppet paigaldus Ubuntu serveril

Sissejuhatus

Juhendi originaal

Juhendi verisoon 1.1 Käesolev juhend on mõeldud inimesele, kes oskab UNIX käsurida ja saab aru mis info paikneb /etc/hosts failis.

Juhend käsitleb, kuidas installeerida ja seadistada Puppet master + kaks puppetit.

Selleks on vaja kolme masinat, millel jookseb ubuntu server.

Kõik näidetes kirjeldatud käsud käivitada administraatori õigustes.

example.com on näite domeen, vajadusel asenda see enda domeeniga.

Tarkvara versioonid:

 • Ubuntu server 12.10
 • Puppet 3.0.2

Paigalduse planeerimine

Puppeti taristu on võimalik üles ehitada erinevate mudelite alusel:

 • tsentrailiseeritud (Agent / master)Keskne server pakub klientidele nende konfiguratsiooni. (Tasub tähelepanu pöörata serveri jõudlusele).
 • Eraldiseisev või hajus (Standalone)Puppeti konfiguratsiooni sünkroniseeritakse masinate vahel kasutades muid vahendeid (näiteks versiooni haldust).

Selles juhendis käsitletav paigalduse tüüp on Agent / master

Agendid saavad oma konfiguratsiooni master serveri käest. Admnistraator peab haldama klientmasinate sertifikaate. Manifest faile tuleb kirjutada ainult puppetmaster serveri peal.

Võrgu seadistused

 • 192.168.56.254 puppet.example.com puppe
 • 192.168.56.201 puppetclient1.example.com
 • 192.168.56.202 puppetclient2.example.com
 • Puppet vajab toimimiseks töötavat nimelahendust, kas dns serveri näol (nõuab ka tagurpidi nimelahenduse toimimist) või iga masina hosts failis kirjed FQDN (täispikk domeeninimi) nimedega.

Tulemüüri seaded (Iptables)

Puppetmaster peab lubama sisenevad ühendused pordil 8140 (TCP)

Klientmasinad peavad lubama väljuvad ühendused puppetmaster 8840 pordi suunas.

Paigaldus

Puppet 3.0.2 versiooni paigaldamiseks peame kasutama puppetlab repositooriumit. Juhendi kirjutamise hetkel oli Ubuntu tarkvaravaramus Puppet 2.7. Serverile paigaldame paketi puppetmaste ja klientmasinatele puppet

Puppetmaster paigaldus

Puppetmasteri paigalduseks lisame puppetlabs repositooriumi ning paigaldame paketti puppetmaster.

wget http://apt.puppetlabs.com/puppetlabs-release-quantal.deb
dpkg -i puppetlabs-release-quantal.deb
apt-get update
apt-get install puppetmaster -y

Peale installatsiooni käivitatakse puppetmaster automaatselt.

Puppet kliendi paigaldus ja käivitamine

wget http://apt.puppetlabs.com/puppetlabs-release-quantal.deb
dpkg -i puppetlabs-release-quantal.deb
apt-get update
apt-get install puppet -y

Peale paigaldus tuleb seadistada puppet automaatselt käivituma. Selleks muuda failis /etc/default/puppet rida START=no.

START=yes

ning käivita kliendi poolel teenus puppet

service puppet start

Puppet kliendi käivitusintervall

Kui on vajadus muuta puppet kliendi käivitusintervalli, siis tuleb lisada faili /etc/puppet/puppet.conf rida runinterval = <aeg sekundites>.

puppet.conf

#/etc/puppet/puppet.conf
[agent]
runinterval = 600

Klientide lisamine puppetmasterile

Peale käivitumist pöörduvad klientmasinad vaikimisi aadressile puppet.example.com ning teevad sertifikaadi taotluse. Seda saab näha käsuga: Oluline on siinkohal ära märkida, et serveri ja kliendi FQDN peab olema mõlemalt poolt lahenduv, muidu läheb sertifikaatidega autentimine katki ning klientide lisamine Puppetmasterisse ei õnnestu.

puppet cert list

Sertifikaatitaotluste allkirjastamiseks tee järgnevat:

puppet cert sign puppetclient1.example.com 
puppet cert sign puppetclient2.example.com

Kontrollida saab:

puppet cert list –all

Peale seda on puppetmaster valmis oma alluvaid juhtima.

Seadistuste näited

Test 2: Vim, vimrc ja htop paigaldus

Allolev kujutab puppet-i seadistuste kataloogipuud (/etc/puppet/). Loodud või muudetud failid ja kataloogid on pakus kirjas.

/etc/puppet/ 
├── auth.conf 
├── files/ 
│   └── vimrc 
├── fileserver.conf 
├── manifests/ 
│   ├── classes/ 
│   │   ├── htop.pp 
│   │   └── vim.pp 
│   └── site.pp 
├── modules/ 
├── puppet.conf 
└── templates/ 

fileserver.conf

[files] 
 path /etc/puppet/files 
 allow *.example.com 
 

Loon ka vastava kataloogi:

mkdir /etc/puppet/files

Loodud kataloogi kopeerin /etc/vim/vimrc faili.

manifests/site.pp

Faili kust kõik saab alguse. Selleks, et luua taaskasutatavaid komponente või klasse ning neid paremini hallata, loome kataloogi /etc/puppet/manifests/classes/ kuhu edaspidi paigutame klasside kirjeldused. Need tuuakse site.pp failile külge.

#site.pp 
import 'classes/*.pp' 
node 'basenode'{
 include htop 
}
 
node 'puppetmaster.example.com' inherits 'basenode' {
}

node 'puppetclient1.example.com' inherits 'basenode' {
 include vim
}
node 'puppetclient2.example.com' inherits 'basenode' { 
 include vim 
} 

manifests/classes/htop.pp

Htop-i paigaldamiseks loome klassi htop.pp ning nõuame, et paigaldatav versioon oleks tarkvaravaramust kõige uuem.

class htop ($version = 'latest') { 
 package {'htop': 
  ensure => $version 
  } 
} 

manifests/classes/vim.pp

Vim-nox paigaldamiseks loome klassi vim.pp ning nõuame, et paigaldatav versioon oleks tarkvaravaramust kõige uuem. Lisaks sellele kopeeritakse eelnevalt ettevalmistatud vimrc fail puppetmasterist /etc/vim/ kataloogi.

class vim ($version = 'latest') { 
  package {'vim-nox': 
    ensure => $version 
  } 
  file { "/etc/vim/vimrc": 
    source => "puppet:///files/vimrc", 
  }  
} 

Diagnostika võimalused

Süntaksilisi vigu aitas minul kõige paremini siluda allolev meetod, kus ei lasta protsessidel taustale minna.

Puppetmaster

Vigade tekkimisel soovitan puppetmaster teenuse seisma panna ning käivitada uuesti –verbose ja --no-daemonize

service puppetmaster stop
puppet master --verbose –-no-daemonize

Puppet agent

Peatame puppet teenuse ning käivitame ta käsurealt.

service puppet stop
puppet agent --test

Puppet kliendi eemaldamine ja lisamine ehk sertifikaatide haldus

Kuidas tühistada kliendi sertifikaati (a'la vahetad arvutid välja ja tahad uue kliendi registreerida juba olemasoleva nimega)

Olemasolevate sertifikaatide vaatamine

Selleks, et näha millised kliendid puppetmasteril küljes on käivita:

puppet cert --list --all
#+ "puppetclient2.example.com" (SHA256) B7:6D:A5:A2:65:94:80:5E:C0:43:8E:EF:7D:AD:D9:16:FB:CF:4A:6D:BA:82:D5:08:ED:CD:8A:A4:8F:06:FE:E9

#+ "puppetmaster.example.com" (SHA256) 64:D1:F3:47:E6:88:8C:4B:FF:5A:1C:B3:E1:4A:41:C5:51:B2:95:90:52:1A:EA:13:B4:55:F1:78:AB:04:7F:B9 (alt names: "DNS:puppet", "DNS:puppet.example.com", "DNS:puppetmaster.example.com")

Sertifikaadi tühistamine

Olemasolevate kliendisertifikaatide kuvamine:

puppet cert --list –all

Näidisena eemadame kliendi puppetclient1

puppet cert clean puppetclient1.example.com

Peale sertifikaadi tühistamist taaskäivita puppetmaster.

service puppetmaster restart

Sertifikaadi taasväljastamine

Kliendi uuesti puppetmasteri külge lisamiseks tuleb kõigepealt tühistatud sertifikaadid eemaldada, selleks kustutame /var/lib/puppet/ssl / kataloogi ära. Sama FQDN-i aga täiesti uue masina puhul pole kustutada vaja.

rm -r /var/lib/puppet/ssl

Puppetmasterist uue sertifikaadi taotlemiseks käivita

puppet agent --test
--waitforcert 120

Sertifikaadi taotluse allkirjastamine.

puppet cert --sign puppetclient1.example.com 

Viited

http://docs.puppetlabs.com/guides/puppetlabs_package_repositories.html

http://docs.puppetlabs.com/guides/installation.html

http://www.packtpub.com/puppet-2-7-for-reliable-secure-systems-cloud-computing-cookbook/book


Koostas:

Toivo Pärnpuu