Pwd

From EIK wiki

PWD (Print Working Directory) - näitab direktorile, kus asub kasutaja. PWD käsku loetakse üheks enim kasutatavamaks käsuks Linux, AIX, HP-UX, BSD ja teistes Unix-i sarnastes operatsioonisüsteemides. Käsk võib olla kasutatud järgnevate ülessannete jaoks Apple OS X nii ka Unix või Linux-i operatsioonisüsteemides.

Töötamis viis

bash-3.00$ cd /export/home/sergey/
bash-3.00$ pwd
/export/home/sergey
bash-3.00$

/ - Kaldkriips - juurkataloog.

Kasutataud kirjandus

1. http://manpages.ubuntu.com/manpages/artful/en/man1/pwd.1.html