RAKK

From EIK wiki

Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"

Lehekülg loodud: 08.03.2014

Meeskonna nimi: RAKK

Liikmed:

 • Kert Kukk, D21
 • Roland Pukk, D21
 • Kristjan Adrat, D21
 • Anti Meos, D21


Kodutöö XML osa 8.märts

xml fail hoiab andmeid tegelaste kohta, kes võivad eksisteerida näiteks mõnes arvutimängus.

XML fail andmetega

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Characters>

 <Character ID="1" Name="Skin_head">

  <Gender>Female</Gender>
  <Race>Vulcan</Race>
  <Class>Mage</Class>
  <Health Max="28000">14224</Health>
  <Mana Max="17000">8034</Mana>
  <Level Max="65">62</Level>
  <Experience>145647653</Experience>

  <Inventory MaxSlots="20">

   <Item ID="1" Name="Gold" Cost="1">
    <Count>23443</Count>
   </Item>

   <Item ID="2" Name="Paper_bag" Cost="789">
    <Count>1</Count>
    <Level>60</Level>
    <Durability>175</Durability>
    <Stat Skill="STR">3</Stat>
    <Stat Skill="INT">22</Stat>
    <Stat Skill="VIT">5</Stat>
   </Item>

   <Item ID="3" Name="Lollipop" Cost="112">
    <Count>1</Count>
    <Level>61</Level>
    <Durability>275</Durability>
    <Stat Skill="STR">3</Stat>
    <Stat Skill="INT">12</Stat>
    <Stat Skill="VIT">7</Stat>
   </Item>

  </Inventory>

 </Character>

 <Character ID="2" Name="Bat_Cat">

  <Gender>Female</Gender>
  <Race>Human</Race>
  <Class>Rogue</Class>
  <Health Max="21000">9324</Health>
  <Mana Max="14000">1234</Mana>
  <Level Max="65">42</Level>
  <Experience>2647653</Experience>

  <Inventory MaxSlots="20">

   <Item ID="1" Name="Gold" Cost="1">
    <Count>1437</Count>
   </Item>

   <Item ID="2" Name="Dirty_whip" Cost="359">
    <Count>1</Count>
    <Level>40</Level>
    <Durability>125</Durability>
    <Stat Skill="STR">12</Stat>
    <Stat Skill="INT">1</Stat>
    <Stat Skill="VIT">3</Stat>
   </Item>

   <Item ID="3" Name="Partyhat" Cost="112">
    <Count>1</Count>
    <Level>61</Level>
    <Durability>275</Durability>
    <Stat Skill="STR">15</Stat>
    <Stat Skill="INT">1</Stat>
    <Stat Skill="VIT">6</Stat>
   </Item>

  </Inventory>

 </Character>


 <Character ID="3" Name="Ultimate_Badass">

  <Gender>Male</Gender>
  <Race>Human</Race>
  <Class>Warrior</Class>
  <Health Max="23800">23800</Health>
  <Mana Max="18000">18000</Mana>
  <Level Max="65">65</Level>
  <Experience>136649823</Experience>

  <Inventory MaxSlots="20">

   <Item ID="1" Name="Gold" Cost="1">
    <Count>5000</Count>
   </Item>

   <Item ID="2" Name="Sword of Sharpness" Cost="1337">
    <Count>1</Count>
    <Level>60</Level>
    <Durability>200</Durability>
    <Stat Skill="STR">25</Stat>
    <Stat Skill="VIT">15</Stat>
   </Item>

   <Item ID="3" Name="Darth Vader's Helmet" Cost="3000">
    <Count>1</Count>
    <Level>65</Level>
    <Durability>300</Durability>
    <Stat Skill="DEX">25</Stat>
    <Stat Skill="VIT">45</Stat>
    <Stat Skill="Armor">250</Stat>
   </Item>

   <Item ID="4" Name="Useless Junk" Cost="1">
    <Count>22</Count>
   </Item>

  </Inventory>

 </Character>

 <Character ID="4" Name="Princess_Kenny">

  <Gender>Female</Gender>
  <Race>Human</Race>
  <Class>Archer</Class>
  <Health Max="100">8</Health>
  <Mana Max="100">0</Mana>
  <Level Max="65">1</Level>
  <Experience>8532435</Experience>

  <Inventory MaxSlots="10">

   <Item ID="1" Name="Gold" Cost="1">
    <Count>7</Count>
   </Item>

   <Item ID="2" Name="Bow of Sucking" Cost="480">
    <Count>1</Count>
    <Level>50</Level>
    <Durability>200</Durability>
    <Stat Skill="DEX">10</Stat>
   </Item>

   <Item ID="3" Name="Dress" Cost="5">
    <Count>1</Count>
    <Level>1</Level>
    <Durability>20</Durability>
    <Stat Skill="Armor">1</Stat>
   </Item>

  </Inventory>
  
 </Character>
 
</Characters>

XML skeemifail

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Characters">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Character">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Gender" type="xs:string" />
       <xs:element name="Race" type="xs:string" />
       <xs:element name="Class" type="xs:string" />
       <xs:element name="Health">
        <xs:complexType>
         <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:unsignedShort">
           <xs:attribute name="Max" type="xs:unsignedShort" use="required" />
          </xs:extension>
         </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Mana">
        <xs:complexType>
         <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:unsignedShort">
           <xs:attribute name="Max" type="xs:unsignedShort" use="required" />
          </xs:extension>
         </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Level">
        <xs:complexType>
         <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:unsignedByte">
           <xs:attribute name="Max" type="xs:unsignedByte" use="required" />
          </xs:extension>
         </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Experience" type="xs:unsignedInt" />
       <xs:element name="Inventory">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Item">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Count" type="xs:unsignedShort" />
             <xs:element minOccurs="0" name="Level" type="xs:unsignedByte" />
             <xs:element minOccurs="0" name="Durability" type="xs:unsignedShort" />
             <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Stat">
              <xs:complexType>
               <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:unsignedByte">
                 <xs:attribute name="Skill" type="xs:string" use="required" />
                </xs:extension>
               </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
            <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
            <xs:attribute name="Cost" type="xs:unsignedShort" use="required" />
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="MaxSlots" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:unsignedByte" use="required" />
      <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSL fail 1 - Kõikide tegelaste nimekiri

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="xml" indent="no"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Characters</title>
   </head>
   <body>
    <ul>
     <xsl:for-each select="/Characters/Character">
      <li>
       Character ID: <xsl:value-of select="@ID"/>
       <br />
       Name: <xsl:value-of select="@Name"/>
       <br />
       Gender: <xsl:value-of select="Gender"/>
       <br />
       Race: <xsl:value-of select="Race"/>
       <br />
       Class: <xsl:value-of select="Class"/>
       <br />
       Health: <xsl:value-of select="Health"/>/<xsl:value-of select="Health/@Max"/>
       <br />
       Mana: <xsl:value-of select="Mana"/>/<xsl:value-of select="Mana/@Max"/>
       <br />
       Level: <xsl:value-of select="Level"/> Max: <xsl:value-of select="Level/@Max"/>
       <br />
       Experience: <xsl:value-of select="Experience"/>
       <br />
       <br />
       Inventory (max slots: <xsl:value-of select="Inventory/@MaxSlots"/>):
       <ul>
       <xsl:for-each select="Inventory/Item">
        <li>
         Item ID: <xsl:value-of select="@ID"/>
         <br />
         Name: <xsl:value-of select="@Name"/>
         <br />
         Cost: <xsl:value-of select="@Cost"/>
         <br />

         <xsl:choose>
          <xsl:when test="Count">
           Count: <xsl:value-of select="Count"/>
           <br />
          </xsl:when>
         </xsl:choose>

         <xsl:choose>
          <xsl:when test="Level">
           Level: <xsl:value-of select="Level"/>
           <br />
          </xsl:when>
         </xsl:choose>

         <xsl:choose>
          <xsl:when test="Durability">
           Durability: <xsl:value-of select="Durability"/>
           <br />
          </xsl:when>
         </xsl:choose>

         <xsl:choose>
          <xsl:when test="count(Stat) > 0">
           Stat modifiers:
           <ul>
            <xsl:for-each select="Stat">
             <li>
              <xsl:value-of select="@Skill"/>: <xsl:value-of select="."/>
             </li>
            </xsl:for-each>
           </ul>
          </xsl:when>
         </xsl:choose>
         <br />
        </li>
        </xsl:for-each>
       </ul>
      </li>
     </xsl:for-each>
    </ul>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSL fail 2 - Tegelaste itemite maksumus

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:exsl="http://exslt.org/common"
  exclude-result-prefixes="msxsl">

  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <head><title>xsl file 2</title></head>
    <body>

     <h2>Items costs</h2>
     
     <xsl:for-each select="/Characters/Character">
     <ul>
      <b>
       <xsl:text>Character name: </xsl:text><xsl:value-of select="@Name"/>
      </b>
      <br/>
      <xsl:for-each select="Inventory/Item">
       <xsl:variable name="cost" select="@Cost"/>
       <xsl:variable name="count" select="Count"/>
       <xsl:variable name="multiplic" select="$cost*$count"/>

       <xsl:value-of select="$count"/>
       <xsl:text> </xsl:text>
       <xsl:value-of select="@Name"/>
       <xsl:text> costs: </xsl:text>
       <xsl:value-of select="$multiplic"/>      
       <br/>
      </xsl:for-each>

      <xsl:variable name="nodes">
       <xsl:for-each select="Inventory/Item">
        <cost>
         <xsl:value-of select="Count*@Cost"/>
        </cost>
       </xsl:for-each>
      </xsl:variable>
      <xsl:text>All </xsl:text>
      <xsl:value-of select="@Name"/>
      <xsl:text> items together costs: </xsl:text>
      <xsl:value-of select="sum(exsl:node-set($nodes)/cost)"/>
     </ul>
     </xsl:for-each>
          
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Veebiteenus

Klientrakendus

Logi

 • 08.03.2014 - Wiki lehe loomine
 • 08.03.2014 - XML fail, XML skeemifail, XSL failid