Retsensioon meeskonnale Põhjavesi

From ICO wiki


Koostaja: Meeskond Tarraxacum


Rakenduse eesmärk on arusaadav ning kindlasti on erialases valdkonnas välja pakutud toote järgi nõudlus. Analüüs annab lühiülevaate teostatava rakenduse loomise etappidest ning rakenduse tööpõhimõttest. Kuigi analüüsi pikkus jääb alla nõutud mahule (sõnade arvult), on üldjoontes kogu töökäik ning rakenduse tööpõhimõte arusaadav. Loodav rakendus aitab lihtsustada ja efektiivsemaks muuta põhjavee proove võtvate inimeste igapäevast tööd ning samuti aitab luua parema ülevaate kogu hallatavast puurkaevude süsteemist.

Funktsionaalsuse ülesehitus on üldjoontes piisavalt loogiline teostamaks vajalikke päringuid. Kuid osad „nice to have“ funktsionaalsused võiksid olla „must have“ all, näiteks sisse logimise võimalus, mis tagaks selle, et oleks võimalik jälgida, kes mingi muudatuse on teinud. Samuti tekitas segadust lause : „Täiendatakse vaid neid andmeid, mille lahtrid on täidetud“. Mõistlik oleks, et oleks veel võimalik puurkaevu valida-sorteerida ka erinevate põhjavee kihtide kaupa, et omada ülevaadet näiteks põhjavee kvaliteediseisundist ning ka ohtudest (nt teada on kõrgendatud Cm-V põhjaveekihi raadiumi sisaldus ja oleks vaja välja sorteerida just need puurkaevus, mis tarbivad antud veekompleksi).

Mõnevõrra segaseks jäi ka see, kas ja kuidas jõuavad sisestatud andmed suuremasse andmekogusse (n Keskkonnalubade infosüsteemi) Tekkis küsimus, miks väljastatakse maksimaalselt vaid viimase kolme aasta andmeid? Võiks olla, et saaks väljastada võimalikult pikad aegread parema ülevaate saamiseks ning aset leidnud muutuste kaardistamiseks.

Oli väljatoodud, et koordinaatide sisestusel toimub õige formaadi kontroll, kuid kas sama leiab aset ka puurkaevunumbri või aadressi valel sisestamisel. Kokkuvõtvalt on rakendus innovaatiline, sest kiirendab erialaspetsialistide tööd ja pakub mitmeid võimalusi töö efektiivsemaks muutmiseks.