Retsensioon rakendusele Lifeplanner

From ICO wiki

Rakendus on hästi koostatud, kasutatud on MVVM mudelit, olemas selgelt struktureeritud vaated, vaatemudelid, äriloogika ja teenused. Kood sisaldab kommentaare, mis aitasid koodis paremini orienteeruda. Readme failis on hea juhend, kuidas rakenduse erinevaid funktsioone testida. Kaasas on ka SQL andmebaasi esmaseks ülesehitamiseks. Kuid tükk aega läks selleks, et luua andmebaasi ühendus, sest Readme failis mainitud ühendus „masterEntities” ei toiminud. Rakendus hakkas tööle kui panime ühenduse nimeks „LifeDB”.

Kasutajaliides on arusaamiseks väga lihtne ja kasutamiseks üldiselt ergonoomiline, kogu funktsionaalsus kiirelt leitav. Akna komponendid liiguvad akna suuruse muutmisel kaasa, kuid ei ole määratud akna miinimumsuurust, mistõttu akna väiksemaks tegemisel jäävad mõned komponendid vaatest väljapoole. Rakenduse käivitamisel avanes põhiaken, kuid ta oli nii suur ja ekraani allapoole nihutatud, et ei mahtunud ekraanile (testimiseks kasutatud 15-tolline monitor 1366x768 resolutsiooniga). Siinkohal on soovitus määrata ekraani resolutsioon ning reguleerida akende paigutuskohta ja suurust vastavalt sellele. Mõnevõrra häiris ka see, et iga vaade avaneb uue suurusega aknas ja ekraanil uues kohas.

Sündmuste lisamine kalendrisse toimib hästi. Tähelepanek on aga sündmuste kuvamise kohta, mis asub sündmuse lisamise vormist paremal. Kui kalendris on sündmusi, siis vajutades sündmust sisaldava kuupäeva peale, lisatakse see sündmus alati parempoolsesse listi. Iga kuupäeva muutmisega lisandub listi kuupäeva sündmus arvestamata, kas listis on eelneva kuupäeva sündmused, seega tekib list sündmustest erinevatest kuupäevadest (sündmused on sees nii palju kordi kui kasutaja on kuupäevale vajutanud). Oleks mõistlik kuvada parempoolses listis kõik sündmused üleüldse või teise variandina kuvada ainult valitud kuupäeva sündmused, sel juhul peavad eelneva valiku sündmused ekraanilt kustuma. Valides listist sündmuse ja vajutades Tehtud nupule viskab „Non-static method requires a target“ exceptioni.

ToDo funktsionaalsus töötab hästi. Rakenduse kasutamise teeks mugavaks see, kui peale Todo kustutamist kõik Todo-d vaatest ära ei kaoks ning uuesti kuvamiseks ei peaks uuendama, vaid see toimiks automaatselt.

Rahaplaneerija vaade töötab korralikult, saab lisada tulusid ja kulusid, neid kuvada ja sorteerida. Mugavamaks teeks asja see, kui peale tulude või kulude kuvamist ei peaks vajutama Tagasi nupu, vaid tulude-kulude kuvamine oleks ühe kliki kaugusel.

Koodi poolest on tähelepanekuks see, et RahaTabel codebehindis on naitaTulud ja naitaKulud meetodid praktiliselt samad – neid tegevusi saaks panna ühe meetodi alla ja edastada sellele RahaLiikId. Meetodis sortBut_Click oleks mõistlik Gridi kustutamine ja Sourse etteandmine tõsta if-alusetest välja, kuna see osa on igas if-is identne, ja panna if-idest allapoole.

Kuigi tähelepanekuid on mitmeid, on rakenduse prototüüp paljulubav. Loodame, et meeskond võtab neid pigem kasutajakogemuse parendamise vihjete kui kriitikana.

Retsenseerija: E-rent