Robootika labori infrastruktuuri arendus toetamaks reaalainete õpetamist

From ICO wiki

Sissejuhatus

Toetamaks reaalainete õpet ITK kursustel ka kaasamaks aktiivseid ülikoolieelikuid taotleme toetust meetme "Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine" raames.


Lingid

meetme ja taotluse algallikad

Riigi Teataja: Meetme «Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine» tingimused ja kord

PERIOODI 2007–2013 STRUKTUURITOETUSE SEADUS