SQL tulemüürid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Autor: Siim Pääro
Grupp: AK31

14.06.2015


Loetava materjali tase

Antud materjal eeldab, et lugejal on pealiskaudsed teadmised nii andmebaaside kasutamisest, kui ka sellest kuidas nad toimivad.


Sissejuhatus

Tänapäeva kiirelt arenevas IT maastikul on pea kõik veebilehed ja võrgurakendused seotud mingisuguste andmebaasidega, mille mahud ja päringute arvud on muutunud tohutult suurteks. Olles muutunud paljude süsteemide eraldamatuteks osadeks on tekkinud ka vajadus kaitsta neid rünnakute eest, mida muude vahenditega enam hallata ei suudeta.


Tulemüüri definitsioon

Arvutitehnikas tuntakse tulemüüri kui tarkvara või seadet mis takistab soovimatut ligipääsu mingile seadmele või rakendusele. Tüüpiliselt peetakse tulemüüri all silmas turvasüsteemi mis piirab ligipääsu määrates ära millised võrguühendused, tavaliselt IP või pordipõhiselt, lastakse ligi kaistavale rakendusele või seadmele.


Andmebaasi tulemüür

Andmebaasi tulemüürid tegelevad lisaks IP põhiste piirangute rakendamisele ka kasutajatunnuste ja päringute sisu kontrollimisega. Kahjulikud andmed filtreeritakse välja andmebaasi panemise asemele ja otsitakse mustreid andmetes mis võivad põhjustada turvariske. Andmebaasi tulemüürid rakenduvad andmebaasi ees ja kontrollivad kõiki päringuid olenemata nende päritolust, sealhulgas ka teiste samas serveris asetsevate rakenduste poolt.


Tulemüürid

Fortinet FortiDB

˻FortiDB on põhjalik andmebaasi turbe ja nõuete platvorm, mis aitab suurtel ettevõtetel ja pilve-põhistel teenusepakkujatel kaitsta omi andmebaase ja rakendusi sisemiste ja välimiste ohtude eest. Kasutades paindlikku poliiside raamistikku, FortiDB võimaldab kiirelt ja lihtsalt implementeerida sisemist IT kontrolli raamistikku andmebaasi monitoorimiseks, IT auditeerimiseks ja nõuetega vastavusse viimiseks.˼[1]

GreenSQL Database Firewall

˻GreenSQLi andmebaasi tulemüür võimaldab administraatoritel seada vaatamis ja värskendamis õiguseid igale andmebaasile, tabelile ja tulbale eraldi. Andmebaasi, tabeli ja tulba tasemel pääsukontroll võib olla seotud erinevate kasutajate, IP-de ja lausa kellaaegadega. Rollipõhise pääsukontrolliga saab GreenSQL kaitsta privaatseid andmeid lihtsalt ja võimaldab erinevate regulatsioonidega vastavuse nagu PCI-DSS ja HIPAA˼[2]

Imperva Database Firewall

˻Imperva SecureSphere andmebaasi tulemüür kaitseb sinu andmeid reaalajas monitoorides kogu andmeliiklust, leides ja parandades uuendamata andmebaaside serverid ja blokeerides kõrgematasemelised rünnakud. SecureSphere andmebaasi tulemüür aitab sul vältida sissemurdmisi andmebaasi kaitstes sind rünnakute, andmevarguste ja andmekao eest.˼[3]

MySQL Enterprise Firewall

˻MySQL Enterprise Firewall takistab küberrünnakuid kasutades reaalajakaitset andmebaasispetsiifiliste rünnakute nagu SQL süstimise vastu. MySQL Enterprise Firewall monitoorib ja blokeerib autoriseerimata tegevusi andmebaasis ilma tarkvara muutmata.˼[4]

Oracle Database Firewall

˻Oracle andmebaasi tulemüür on reaalaja süsteem, mis pakub nii lubamis kui ka keelamis nimistut, poliiside nimistut, arukat häirete süsteemi ja väga väikse administratiivse kuluga monitooringut. Oracle tulemüür on andmebaasist eraldiseisva juhtimise ja seadistamisega. Eraldiseisev turve vähendab riske ja võimaldab kiiresti kohaneda muutuvate tingimuste ja regulatsioonidega.˼[5]

SQLassie

˻SQLassie on tasuta MySQL andmebaaside tulemüür mis takistab SQL süstimise rünnakute läbiviimist päringute läbiviimisel. SQLassie kasutab Bayesiani meetrikut, et tuvastada päringu rünnakuks olemise tõenäosust. Selline lahendus vähendab valetulemuste tekkimist võrreldes muude sarnaste süsteemidega.˼[6]


Võrdlus

Fortinet FortiDB GreenSQL DB FW Imperva DB FW MySQL Ent FW Oracle DB FW SQLassie
Hind Tasuline Tasuta 14 päeva Tasuline Enterprise andmebaasiga
tasuta kaasas
Andmebaasiga
tasuta kaasas
Tasuta
Vorm Seadmed + Tarkvara Tarkvara Seadmed + Tarkvara Tarkvara Tarkvara Tarkvara
Toetatud andmebaasid OracleSQL, MySQL, Sybase ASE,
Microsoft SQL, IBM DB2
MySQL, Microsoft SQL, Amazon AWS,
Google Cloud, SoftLayer, Microsoft Azure
OracleSQL, MySQL, SAP Sybase,
Microsoft SQL, IBM DB2, PostgreSQL
MySQL Enterprise OracleSQL, MySQL, Sybase ASE,
Microsoft SQL, IBM DB2
MySQL
Reaalajas andmebaasi
monitoorimine
Y Y Y N Y N
Andmete kontroll peale edastamist N N N N Y Y
Andmete kontroll enne edastust Y Y Y Y Y Y
Potensiaalse ohu
blokeerimine
Y N Y Y Y N
Mitme andmebaasi turvamine Y Y Y N Y N
Andmebaasi turvamine
teiselt serverilt
Y Y Y N Y N
Lubavad poliisid Y Y Y Y Y N
tõkestavad poliisid Y Y Y Y Y N
Kasutusmustrite õppimine Y Y Y Y Y N
Automaatne aruannete loomine Y Y Y N Y Y
Päringute loggimine Y Y Y Y Y Y


Andmebaaside kaitseks on võimalik soetada väga kalleid ja keerulisi platvorme, mis on täiesti eraldi seadmetena Andmebaasiserveri ees. Sellised lahendused tegelevad peale päringute kontrollimise ka andmemuudatuste salvestamisega, tagamaks võimaluse andmeid taastada eelnevasse olukorda. Dünaamiliselt luuakse kasutajapõhised käitumisprofiilid mille alusel hinnatakse kas päringud on õiged või on tegemist rünnakutega. Tulemüürid ja nende funktsioonid on küllaltki sarnased, aga mängu tulevad erinevate arendajate rõhuasetused. Sarnaselt mängib suurt rolli kas tegemist on tasuta või tasulise tarkvaraga, GreenSQL turbest võib leida tasuta variante, aga nende tugi on lõpetatud. SQLassie on tasuta turve, aga tema funktsionaalsus piirdub enamjaolt päringute kontrolliga. Lihtsama andmebaasi turvamiseks, mis ei ole üles seatud ärilisel eesmärgil, piisab SQLassie laadsest tulemüürist ja rõhku tuleb panna veebirakenduse turvalisusele. Ilma terviklahenduseta (Antiviirus/Malware, Võrgu tulemüür jne.) saab andmed kätte muul viisil palju lihtsamalt ja andmebaasi tulemüüri olemasolu ei taga automaatselt andmete turvet.

Viited