SimpleGeo

From ICO wiki

Meeskond: SimpleGeo

Meeskond

Meeskonna liikmed:

 • Toomas Juhkov
 • Tiit Kuuskmäe
 • Silver Lumi (projektijuht)

Idee

Eesmärgiks on luua WPF desktop rakendus, mis võimaldab kasutajal pärida ning kuvada kaardil erinevate objektide kaugusi ette antud aadressilt ning anda abstraktne hinnang vastavalt päringu kriteeriumile (näiteks turvalisus, hariduse/meditsiini/raudteeühenduse kättesaadavus jne.).

Esimeses faasis keskendutakse Eesti päästekomandode andmebaasile ja päästevõimekuse hinnangu modelleerimisele otsingu aluseks oleval aadressil. Rakendus kasutab andmeallikatena projekti käigus loodavat tsentraalset objektide andmebaasi (läbi web service'i), maa-ameti avalikke teenuseid aadresside päringuks ning BING kaardiserveri avalikku teenust leitud koordinaatide kuvamiseks kaardil. Rakenduses implementeeritakse kasutajate autentimine ning erinevad kasutajarollid (tavakasutaja, admin).

Analüüs

29.10.2014 postitasime projekti blogisse aadressil http://simplegeoproject.blogspot.com/ projekti analüüsi. Analüüsis käsitleme töö eesmärki, funktsionaalsust ja rakenduse kasutajarolle. Samuti rakenduse tehnilist teostamist, meeskonnasisest ülesannete jaotust ning programmeerimisel kasutatavad muutujate, andmebaasiväljade, meetodite jms nimetamise põhimõtted.


Prototüüp

Prototüübi koodi saab alla laadida SIIT


Prototüübis on implementeeritud järgnevad funktsionaalsused:

 1. Rakenduse kaudu on võimalik aadressi otsida ning kuvada vastava aadressi infot detailvaates ja kaardil. Samuti kuvatakse lähima päästekomando asukoht, kaugus otsitud aadressist ning turvaskoor (10 - väga hea, 0 - väga halb)
 2. Rakendusse on võimalik sisse logida (proovi näiteks kasutaja: slumi pw: 1234, tegemist adminniõigustega kasutajaga). Sisse logides ilmuvad nähtavale vaid autenditud kasutajale mõeldud valikud.
 3. Autenditud kasutaja saab kuvada ja muuta objektide ning kasutajate nimekirja


Implementeerimata funktsionaalsus:

 1. "lemmikaadresside" lisamine
 2. Uue kasutaja lisamine
 3. Uue komando ning komando detailinformatsiooni lisamine


Teadaolevad bugid:

 • tühja aadressi otsingut ei kontrollita, application crashib
 • täpitähtedega vasted maaametist ei kuvata korrektselt
 • mõningad visuaalivead windows 8 operatsioonisüsteemis


Kuna rakenduse andmebaas asub Azure pilveplatformis, siis pole prototüübi testimiseks eraldi andmebaasi vaja luua.