Sissetungi tuvastuse systeemid

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Üldinfo

Kuna antud kursus on hetkel piloteerimisel, siis leitud vigadest ja/või soovitustest palun teada anda e-posti aadressil andres.elliku@itcollege.ee

Hindamisviis: Arvestus

Juhendid

Õpijuhend: IDS systeemid - Opijuhis

Labori paigaldusjuhend: IDS systeemid - Labori paigaldusjuhend

Hindamisjuhend: IDS systeemid - Hindamisjuhend

Rangelt soovituslik aine IT Kolledži tudengitele: Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine (I233)

Õppejõud

Eesmärk ja sisu

Tutvustada sissetungi tuvastuse süsteemide (edaspidi IDS) põhimõisteid. Anda oskused nende paigaldamiseks ja haldamiseks. Kursus sisaldab teoreetilisi materjale alus- ja põhimõistete tutvustamiseks, laboratoorseid töid, mille käigus paigaldatakse IDS lahendus, teostatakse põhilisi IDS süsteemi haldustoiminguid ning simuleeritakse võrgurünnete tuvastamist.

Suurem osa ajast ja vaevast läheb praktiliste ülesannete peale

Loengud

IDS systeemid - Sissejuhatus

IDS systeemid - Reeglid ja reeglikogumikud

Praktilised ülesanded

IDS Systeemid - Labor 1

IDS Systeemid - Labor 2

Abimaterjal