Skript, millega saab public folderitesse õiguseid lisada ja neid sealt ka eemaldada - PowerShell

From ICO wiki


#Skript, millega saab lisada public folderitesse õiguseid
#Chris Sinihelm, AK41, 2010
#List public folderitest + kuupäev
$i = Read-Host "Kas sa tahad listi public folderitest? Jah/Ei"
if ($i -eq 'Jah'){
  Get-Date > publicfolders.txt
  Get-PublicFolder -Recurse | Format-List Name >> publicfolders.txt
  Write-Host "List public folderitest on loodud faili publicfolders.txt" 
}

$j = Read-Host "Kas sa tahad õiguseid lisada/eemaldada"
if ($j -eq 'lisada'){  
  $kaustanimi = read-host "Sisesta public folderi nimi kujul \peakaust\folder nimi"
  #Kellele õiguseid tahetakse
  $kasutajaalias = read-host "Sisesta tunnuse ALIAS, kellele õiguseid muudetakse: "
  #Mis õiguseid tahetakse
  $oigused = read-host "Vali õigused, mis lisatakse: 
  * None - FolderVisible
  * Owner - CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderOwner, Folder Contact, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
  * PublishingEditor - CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
  * Editor - CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
  * PublishingAuthor - CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems
  * Author - CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems
  * NonEditingAuthor - CreateItems, ReadItems, FolderVisible
  * Reviewer - ReadItems, FolderVisible
  * Contributor - CreateItems, FolderVisible"

  #Õiguste lisamine
  try
  {
    Add-PublicFolderClientPermission -Identity "$kaustanimi" -User "$kasutajaalias" -AccessRights $oigused;
    #Kuvatakse kellele ja mis õigused on antud.
    Write-Host "Järgnevale kasutajale: " 
    $kasutajaalias 
    Write-Host "Anti järgnevad õigused: "
    $oigused 
    Write-Host "Sellisesse kausta:"
    $kaustanimi
    Write-Host "****************"
    #Mis õigused antud kausta hetkel on
    $w = Get-PublicFolderClientPermission "$kaustanimi"
    Write-Host "Hetkel on antud kausta järgnevad õigused: " 
    $w
  }
  Catch
  {
    write-host "Midagi läks viltu (Error:" $_.Exception.Message ")"
    write-host
  }
}


elseif ($j -eq 'eemaldada'){
  $kaustanimi = read-host "Sisesta public folderi nimi kujul \peakaust\folder nimi"
  $kasutajaalias = read-host "Sisesta tunnuse ALIAS, kellele õiguseid muudetakse: "
  $oigused = read-host "Vali õigused, mis eemaldatakse: 
  * None - FolderVisible
  * Owner - CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderOwner, Folder Contact, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
  * PublishingEditor - CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
  * Editor - CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, EditAllItems, DeleteOwnedItems, DeleteAllItems
  * PublishingAuthor - CreateItems, ReadItems, CreateSubfolders, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems
  * Author - CreateItems, ReadItems, FolderVisible, EditOwnedItems, DeleteOwnedItems
  * NonEditingAuthor - CreateItems, ReadItems, FolderVisible
  * Reviewer - ReadItems, FolderVisible
  * Contributor - CreateItems, FolderVisible"
  try
  {
    Remove-PublicFolderClientPermission -Identity "$kaustanimi" -User "$kasutajaalias" -AccessRights $oigused;
    #Mis õigused antud kausta hetkel on
    $w = Get-PublicFolderClientPermission "$kaustanimi"
    Write-Host "Hetkel on antud kausta järgnevad õigused: " 
    $w
  }
  Catch
  {
    write-host "Midagi läks viltu (Error:" $_.Exception.Message ")"
    write-host
  }

}else{
  Write-Host "Midagi ei tehtud"
}