Skript, mis kontrollib sisestatud programmi soovitusi ning soovikorral ka rakendab need

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
#!/bin/bash
#Autor: Risto Siitan
#Tegemist on sõltuvuste kontrolli ning soovi korral nende rakendamise skriptiga
#Ryhm: A22

#Kõigepealt teeme käsurea parameetrite kontrolli:
if [ $# -eq 1 ];then

PROG=$1

else
#Juhul kui sisend oli vale, siis juhendame kasutajat:
    echo "Kasuta seda skrpti järgnevalt: $0 <programmi nimi>"
    exit 1
fi

#Kontrollime, kas programm, mille kohta päringut tehti on rakendatud:
ARV=$(dpkg -l | grep $PROG | wc -l)
if [ $ARV -eq 0 ];then
	echo "Antud rakendus ei ole installitud, palun rakendage see käsuga: sudo apt-get install $PROG"
	exit 1
else
	sleep 0
fi


#Prindime välja etteantud programmi soovitused:
echo "Nimekiri $PROG soovitustest:"
for p in $(apt-cache depends $PROG | egrep "Suggests|Recommends" | cut -d":" -f2); do
    echo "$(basename $p)"
done

#Küsime iga rea kohta kas kasutaja soovib antud lisa rakendada:
for p in $(apt-cache depends $PROG | egrep "Suggests|Recommends" | cut -d":" -f2); do
	echo "Kas soovite rakendada: $(basename $p) (1-jah soovite, 2 või enter -ei soovi, 3-exit programmist)"
read number
case $number in
 
    [1] )
        sudo apt-get install $(basename $p)
        ;;
 	[2] )
        sleep 0
        ;;
	[3] )
		exit 0
		;;
esac
done