Skript, mis teeb midagi printeritega

From ICO wiki


Skript leiab arvutisse paigaldatud printerid ning kuvab nende nimekirja.

Kui arvutisse on paigaldatud vastav printer (näites nimega HP LaserJet 5L, siis määrab skript selle vaikeprinteriks.

Siim Liivand, AK41

# Skript leiab arvutisse paigaldatud printerid ning kuvab need.
# Kui arvutisse on paigaldatud vastav printer, siis määrab selle vaikeprinteriks.
#
# Siim Liivand, AK41

# Vaikeprinteri nimi, kasutaja muudetav väärtus
$default = "HP LaserJet 5L"


################################################################

$printers = Get-WmiObject -Class "win32_Printer"

# Väljastame printerite loetelu ja seame vaikeprinteri, kui leidub nimekirjas sobiv
$count = 0
foreach ($p in $printers) {
  $count++
  $name = $p.Name
  Write-Host "$count. $name" -NoNewline
  if ($p.Name.Contains($default)) {
    $p.SetDefaultPrinter() | Out-Null
    Write-Host " ==> seatud vaikeprinteriks"
  }
  else { Write-Host }
}