Skript mis otsib kõik pildi,video,muusika,dokumendi failid ja jagab need kaustadesse - Python

From ICO wiki

Skript mis otsib failid faili tüübi järgi ja kopeerib failitüübile määratud kausta /home kataloogi. Uue faili tüübi lisamisel tuleb täiendada kataloogide nimekirja.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
 
 
import shutil
import os
 
# Sõnastik,kus on kirjeldatud failitüüp ja talle vastav kaust.
failA = {'.mp3' : '/home/Muusika/', '.wav' : '/home/Muusika', '.jpg' : '/home/Pilt/', '.avi' : '/home/Video/', '.doc' : '/home/Dokument/', '.pdf' : '/home/Dokument/'} 
# for tsükkel millega loen sõnastikust key(failitüüp) ja value(kataloog) sisse
for key,value in failA.items():
   # Loon kataloogi kui seda ei ole veel loodud
   if not os.path.isdir(value):
    loo = "mkdir " + value
    os.system(loo)
   # os.walk meetodi abil /home/ kataloogi ja alma kataloogi läbi käimine
   for root, dirs, files in os.walk('/home/'):
    # for tsükkel files väärtustest iga failinime eraldi käsitlemiseks
    for filename in files:
      # Kui faili liides on üks sõnastikus kirjeldatutest (key)..
      if filename.endswith( key ):
        # kopeeritava faili asukoht + failinimi
        src = root + "/" + filename
        # kataloog kuhu kopeeritakse  
        dest = value + filename
        # kontroll,kui sama nimega fail on juba kataloogis olemas,siis jääb kopeerimine ära
        if not os.path.exists( dest ): 
          shutil.copy( src, dest)