Skriptimiskeeled aine aruanded 2010 sügis/SigmarMuuga/Poweshell

From ICO wiki


Sigmar Muuga Poweshelli asjad

Skript, mis saadab e-maili

# Skripts, mis kysib interaktiivselt parameetrid ja saadab vastavalt sisestatud andmetele e-maili
# Autor: Sigmar Muuga DK31

$emailFrom = Read-Host "Kellelt saadad e-maili?"
Write-Host "E-maili saatja on $emailFrom"

$emailTo = Read-Host "Kellelel saadad e-maili"
Write-Host "E-mail saadetakse aadressile: $emailTo"

$subject = Read-Host "E-maili teema:"
Write-Host "E-maili teema on: $subject"

$body = Read-Host "Kirja sisu:"
Write-Host "Kirja sisuks on: $body"

$smtpServer = Read-Host "SMTP serveri aadress:"
Write-Host "SMTP serveriks on: $smtpServer"

Write-Host "Saadame e-maili..."
$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)
$smtp.Send($emailFrom, $emailTo, $subject, $body)

Write-Host "E-mail saadetud!"